Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΜΝΗΜΗ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ


     Μοιραίοι και τιποτένιοι, οι γραικύλοι, χωρίς ποτέ να εννοήσουν την Κοσμοθέασή του, έσπευσαν να τον ανακηρύξουν "γκεσέμι" της ντόπιας εθνικιστικής πλέμπας και όταν έγιναν κοινωνοί, έστω και μερικώς, των Ιδεών του, τον απαξίωσαν συνεχίζοντας όμως να τον θεωρούν ως "στόκο" της λειψανδρίας ηγητόρων από την οποία πάσχουν!

     Τυπικές "πυγολαμπίδες" οι ντόπιοι εθνικιστάδες "μπατριώτες", εκόμισαν γλαύκα ες Αθήνας ανακαλύπτοντες τον Ίωνα Δραγούμη, αλλά ...φευ, ανέκρουσαν πρύμναν εντοπίζοντες την βαθύτατη φυλετική θεώρησή του η οποία ουδόλως συνέπιπτε με τον γραικύλικο σωβινισμό!

     Ο Ίων Δραγούμης παραμένει στις συνειδήσεις των ολιγίστων Ελλήνων ο υψιπετής Εθνοκοινωνιστής ευπατρίδης ο οποίος επιβεβαιώνεται  οσημέραι για την αναγκαιότητα της εξαφανίσεως του όχλου των γραικύλων οι οποίοι, δια του στίγματός τους, περιϋβρίζουν τον Ελληνισμό και τους Έλληνες! 

Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης
τ. 6977764737

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ" 

(ΚΙΝΗΣΙΣ-OMAΔΑ ΜΕΣΑ KAI EΞΩ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK)

Επειδή έχω σιχαθεί να βλέπω προσκυνημένα όντα υποδυόμενα τους  πολί τες και τους δικηγόρους του παρασιτικού παρλιαμενταριστικού μισανθρώ που πολιτεύματος ("δημοκρατία"), το οποίο ουδέποτε απεδέχθην εις το ελάχιστον και το οποίον ανέκαθεν βδελύσσομαι.

Επειδή σιχάθηκα τους ιντερνετικούς "διακόνους" του "δικαίου" να κατά πίνουν αμάσητα την αδικία, την ύβρη και του τελευταίου υπανθρώπου κατά των στοιχειωδών εννοιών προσχηματιζόμενοι μεγαλειώδεις λεξιπλα σίες στα δικόγραφά τους πομπωδώς εξαίροντες και θυμιάζοντες εαυτούς και αλλήλους μέσα στον βούρκο της υπανθρώπου φύσεως.

Επειδή δεν αντέχω την Τ Ρ Ε Λ Λ Α ΟΥΔΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ να μην ΑΝΑΚΟΠΤΕΙ τις διαταγές πληρωμής της Πειραιώς που αφορούν δάνεια των τριών Κυπριακών Τραπεζών, τα οποία ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ "εξεχωρήθησαν" εν μια νυκτί στον οφειλέτη των ιδρυμάτων αυτών Μιχάλη Σάλλα !

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ !

Η παρούσα ομάδα σκοπόν έχει να αιτηθεί τόσο σε συλλογικό καθώς και σε ατομικό επίπεδο την ΑΚΥΡΩΣΗ της εκχωρήσεως των δανείων των τραπεζών "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ", "CYPRUS POPULAR BANK Public Co LTD" και " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ" στην "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ", η οποία καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ Κύπρου την 26.3.2013 και με την οποία ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ-ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΜΕΝΗ "εκχώρηση" (εντε ταλμένη αυτοχειρία των τραπεζών) ξεπουλήθηκαν ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΒΡΑ ΔΥ Α δάνεια ύψους 15.000.000.000 (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥ ΡΙΩΝ) απο τις τράπεζες αυτές στην Πειραιώς, κυριολεκτικά για ένα κομ μάτι ψωμί, με μόνον δύο μονογραφές χωρίς τις ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος για να μεταβιβαστεί η επιχείρηση ενός περιπτέ ρου σε ένα άλλο !!!


Οσοι Αδελφοί και Φίλοι στον Αγώνα εναντίον του υπανθρωπισμού και της δουλοκρατίας καθώς επίσης και και όσοι έχοντες έννομο συμφέρον για συμμετοχή προσέλθετε για να κανονίσουμε σχέδιο δράσης μας !

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΓΙΑ ΤΑ «ΕΚΧΩΡΗΘΕ ΝΤΑ» Σ΄ΑΥΤΗΝ ΔΑΝΕΙΑ
          1ον) Ασκηση Συλλογικής ή/και ατομικών αγωγών (αρνητικών περί χρέους αγωγών) εναλλακτικώς με σκοπό αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί του κρίσιμου θέματος ότι η τράπεζα Πειραιώς ΔΕΝ είναι η εκδοχέας των δανείων (δεν της έχουν εκχωρηθεί-μεταβιβασθεί νομίμως τα δάνεια από τις Τράπεζες Κύπρου, Λαϊκή και Ελληνική). Ετσι, η τράπεζα Πειραιώς δεν θα έχει την νομική δυνατότητα να αναζητά δικαστικώς απαιτήσεις τέτοιων δανείων κατά των οφειλέτων και εγγυητών των δανείων, τα οποία ισχυρίζεται ότι της ανήκουν, ούτε θα δύναται να τα εκχωρεί περαιτέρω αλλιώς, δηλαδή σε εναντία περίπτωση εκχωρήσεως των τέτοιων δανείων εκ μέρους της σε τρίτους, η ακυρότητα της τέτοια περαιτέρω εκχωρήσεως θα έχει προβλεφθεί να επέρχεται με την ίδια απόφαση που θα εκδοθεί επ των αγωγών μας.
          2ον) Κατάθεση Πρόσθετου  Λόγου Ανακοπής για όσους έχουν ήδη εκδοθεί διαταγές πληρωμής εις βάρος τους από την τράπεζα Πειραιώς για τέτοια δάνεια.  Με τον τέτοιων Πρόσθετο Λόγο θα πλήττεται η ακυρότητα της εκχωρήσεως των τέτοιων δανείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3ον) Ασκηση αναστολής εκτελέσεως η ρυθμίσεως καταστάσεως (αναλόγως της περιπτώσεως αγωγής ή ανακοπής κατά της τράπεζας Πει ραιώς)  ώστε να ζητηθεί να ανασταλεί –για τον λόγο τούτο- η περαιτέρω εκτελεστική διαδικασία εις βάρος των οφειλετών (πρωτοφειλετών και εγγυητών) μέχρι την τελεσιδικία της αγωγής ή την έκδοση οριστικής αποφάσεως της ανακοπής τους (αναλόγως της περιπτώσεως).
4ον) Πρόσκληση στις νύν διοικήσεις των τραπεζών να μας παρά σχουν περαιτέρω έγγραφα και στοιχεία αναφορικά με γεγονότα και στοιχεία τα οποία αφορούν την ακυρότητα των τέτοιων εκχωρήσεων καθώς επίσης και να παρέμβουν υπέρ ημών στις τέτοιες δίκες έχοντας θέσει εκ των προτέρων σ΄ αυτές μία προκαταρκτική μαζί τους συμφωνίας για εξόφληση/ρύθμιση των δανείων, στο 10% maximum ΟΤΑΝ αυτές θα επιστρέψουν σ΄ αυτές.
ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ (ΕΓΓΥΗΤΗ) ΤΕΤΟΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
·        Αναστολή πράξεων εκτελεστικής διαδικασίας (σε περίπτωση ανακοπής) ή μη έκδοση διαταγής πληρωμής (σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής μας) λόγω εκκρεμοδικίας για 1 ½ χρόνο το ενωρίτερον.
·        Σε περίπτωση ευοδόσεως ατομικής υποθέσεως : α) την επικαλούμεθα στις λοιπές (πρωτοδίκως ή κατ΄ έφεσιν, αναλόγως χρονισμού εκάστης υποθέσεως σε σχέση με τις λοιπές) β) η τράπεζα Περαιώς δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει τίποτε από εσάς
·      Ανοίγει ο δρόμος για να οριστικοποιήσωμε συμβιβασμό με τις τρείς Κυπριακές τράπεζες στο ποσοστό 10% ή και λιγότερο (αναλόγως της κατηγορίας δανείων) ΟΤΑΝ ήθελε επιστρέψουν σ΄ αυτές χωρίς όμως να δύναμαι τώρα να τοποθετηθώ επ΄ αυτού μια και δεν έχω εισέτι επικοινωνήσει μαζί τους ώστε να τους θέσω το θέμα.

ΑΙΤΙΕΣ ΔΗΜΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
Κάθε ομάδα, κίνησις στην κοινωνία χαρακτηρίζεται και εντάσσε ται στον κοινωνικό ιστό βάσει διαφόρων κριτηρίων. Εξ υπαρχής είτε εν τάσσεται άμεσα ή έμμεσα σε μία ευρύτερη κίνηση/δράση είτε  δημιουργείται ατομικά διακρινόμενη των λοιπών ατομικών : α) ως προς τον τρόπο της πράξης, β) τα διανοητικά και υλικά με σα που χρησιμοποιεί και γ) τον τρόπο της έκφρασης. Φρονώ ότι υπό τις σημερινές συνθήκες η κάθε ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική πράξη πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτό που την εμπνέει ώστε να εμπνέει και τους άλλους. ΔΕΝ έχει νόημα και είναι γελοίο να συστήσει οιοσδήποτε μία ηρωϊκή ομάδα σήμερον γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν, το λιγότερο, ανεδαφικό. Να κάνει ηρωϊσμό για ποιούς ; Μία προσωπική ή ολιγομελής δράσις ορθά δομημένη και σοβαρή στα επιχειρήματα καθώς και στα εγχειρήματά της μπορεί να έχει τα σπέρματα για να διεγείρει τους συναντιλήπτορες καθώς επίσης και όσους είναι πλησίστιοι στην ρίζα και τα αίτια του συγκεκριμένου προβλήματος και της γενικωτέρας καταστάσεως που όλοι μας βιώνουμε. Αυτό κάνω και εγώ. Η δράσις και το αποτέλεσμα δεν «βγαίνει» με το να διατυμπανίζεις ποιος είσαι αλλά ΤΙ ΟΝΤΩΣ ΠΡΑΤΤΕΙΣ με την δια-νόησή σου και με το σώμα σου, που να έχει αντίκτυπο στον υλικό κόσμο και όχι στην φαντασία σου ή στην προγονοπληξία σου. Αλλο να αναβαπτίζεσαι στα Ιδεώδη σου και άλλο να πποσπαθείς να νεκραναστήσεις καταστάσεις ιδίως στην κατ΄ εξοχήν υπανθρωπιστική κατάσταση κάτω από το πέλμα της οποίας διαβιούμε σήμερον. Τα κόλπα με τις «ταμπέλες» ΔΕΝ πιά νουν σ΄ εμάς ακριβώς επειδή λατρεύομε την Αλήθεια και την Μητέρα Φύση που μας γέννησε Ανδρες, Ελληνοπρεπείς και Ενανθρωπιζομένους.- (Τελεία παύλα για όσους δεν πρόσεξαν καλά το σημείον στίξεως).
Οι διαχωρισμοί ΔΕΝ αρμόζουν σε εμάς. Οι διαχωρισμοί βάσει πολιτικών και θρησκευτικών στην ενιαία δράση που χτυπά το μεγαλύτερο (των άλλων) κακό, στο οποίο επικεντρωνόμεθα,  -και εν προκειμένω αυτό είναι η αισχρά και άνομη εκχώρηση δανείων 15.000.000.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν εκβιασμού του Κυπριακού κράτους και των τριών Κυπριακών Τραπεζών από τους Σιωνιστάς Επικυριάρχους- είναι κατά την άποψή μου, ανόητοι, άκαιροι και ανήκουν στα κατώτερα δυστυχισμένα μυαλά, τους δημ(ι)οκράτες μας. Είμεθα απαθείς ως προς τα θρησκευτικά και πολιτικά πιστεύω των άλλων διατηρούντες ως κόρην οφθαλμού τα ιδικά μας. Με την κάθε ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική δράση μας θα σοφιστούν όσοι έχουν ήδη αποχωρίσει εαυτούς από την μάζα.
Η συγκεκριμένη ομάδα δημιουργήθηκε ατομικά από εμένα λόγω εξειδικεύσεως στο αντικείμενο, γεγονός που απαίτησε σοβαρό πνευματικό κόπο και χρόνο εκ μέρους μου.
Αίτια : Αναγράφονται στην Αρχική ανοιχτή πρόσκληση μου.     Συγκεκριμένως ανέφερα : «Οσοι Αδελφοί και Φίλοι στον Αγώνα εναντίον του υπανθρωπισμού και της δουλοκρατίας καθώς επίσης και όσοι έχοντες έννομο συμφέρον για συμμετοχή προσέλθετε για να κανονίσου με σχέδιο δράσης μας !»
        Αφορμή: Η άρνηση της τράπεζας Πειραιώς να επιδείξει ΕΠΙ ΔΙ ΚΑΣΤΗΡΙΩ τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ακυρότητα εκχωρήσεως εν μιά νυκτί των τέτοιων δανείων των τριών Κυπριακών τραπεζών ύψους 15.000.000.000 ευρώ σ΄αυτήν  (που ήταν οφειλέτης της τράπεζας Κύπρου!) χωρίς την παραμικρή εγγύηση διαφάνειας ή διαδικασία συνάψεως εκχωρήσεως απαιτήσεων.
          Ετσι, μία αντίδραση σε ατομικό επαγγελματικό επίπεδο μετατρέπεται σε συλλογική δράση (πάντοτε ελεγχόμενη όμως ακριβώς ώστε να αποφευχθούν τα παρατράγουδα).
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ «ΜΑΓΑΖΑΚΙΑ».
1.- Οι κινήσεις θα εκπορεύονται από εμένα για ένα και μόνον λόγο : Και γνωρίζω και θέλω και μπορώ. Συνεννόησις, συμβουλές, ναί. Νταβα τζηλίκια όχι. Εισοδιστές δεν θα επιτραπούν. Για να υπάρχει αξιοπρέπεια και αποτέλεσμα.
2.- Κλάψες, νομικές καρικατούρες, φαρισαϊκές «νομικές» (ας γελά σω) καρικατούρες, κομμένες. Εδώ δεν είναι ο ώμος του φίλου σου για να κλάψεις. Η αηδιαστικώτατη κλάψα, ζητιανιά, ψευτονταηλίκι και αυτοπροβολή που επικρατεί στις διάφορες σελίδες και ιστοσελίδες των «χαχαμίκων» «δικηγόρων», αρσενικών και θηλυκών, οι οποίοι αναλίσκονται σε προβολές στην τηλεόραση, γλυψίματα στους «ισχυρούς» (τρομάρα τους), παρακλήσεις και λοιπές απάδουσες προς την αξιοπρέπεια του (κάθε) ενανθρωπιζομένου  όντος εκδηλώσεις δεν έχουν καμμία θέση.
3.- Τας «παιντιά» του ίντερνετ, που διδάχθηκαν, τρόπος του λέγειν, την Νομικήν επιστήμην μέσω ίντερνετ (και αποπειρώνται να μας την μεταδώσουν) δεν γνωρίζουν βεβαίως ούτε έχουν την αντιληπτική ικανότητα ή την διάθεση να ασχοληθούν να διαβάσουν κανένα σοβαρό σύγγραμμα νομικής ούτε γνωρίζουν ότι χρονικά εγώ πρώτος διδάχθηκα την χρήση νομικής βάσεως δεδομένων πρίν αυτοί να είχαν κάν γεννηθεί ( και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του έτους 1979 στην Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης). Εκτοτε έχω προχωρήσει έτη φωτός μπροστά ενώ εκείνοι μηρυκάζουν και θα αναχαράζουν εφ΄ ορου ζωής τους αυτά που τους οδηγούν οι ….. βοσκοί του Ιντερνετ, τρομάρα τους !
4.-Η όλη δράσις θα ασχοληθεί μόνον με σοβαρά νομική θεμελίωση (όχι με μπουρδολογική ερμηνεία αλά χάβρα ……….) των θεμάτων που θα διεξέλθωμε.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
     ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Οδός Γ. Σεφέρη  αρ. 9, 172 34 ΔΑΦΝΗ
          Τηλ./Φαξ: 210-648888
         Φορητό : 693-6428888
Website :  www.costarelloslaw.gr

  E-mail : costarelloslaw@yahoo.gr
-Διεύθυνσις ομάδος στο Facebook : https://www.facebook.com/groups/361557217596245/

-Διεύθυνσις  μου στο Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010771681285

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Τ Α Ρ Α Ν Τ Ε Λ Λ Α 
(με δύο λάμβδα!)     Ε​​χει κατακλυσθεί η ελλαδική ακροδεξιά με ανθρωπόμορφα βοθρολύματα που φιλοδοξούν να μας προσελκύσουν γύρω τους νομίζοντας ότι ο βόθρος χρήζει διογκώσεως αντί αποξηράνσεως!

     Εντρεπόμενοι να υπογράψουν επωνύμως τις όποιες ανοησίες τους και, πολύ περισσότερο, αισχυνόμενοι να εμφανίσουν το πρόσωπό τους το οποίο αποκρύπτουν με φλουταρίασματα και λοιπούς … «φερετζέδες» της τεχνολογίας, καταδύονται σε αβύσσους ανοησίας δια μοδάτων διαδικτυακών εκπομπών συμβάλλοντας στην, συνακόλουθη παντοδαπή κατερείπωση των ήδη ερειπίων της, πάλαι, Αισθητικής της κοινωνίας των γραικύλων ως γνήσια παράγωγά της.

     Απόβλητα της «Χρυσής Αυγής» όπως κατά κανόνα όλα τα παρακρατικά περιτρίμματα της ντόπιας ακροδεξιάς και αυτή η ολιγάριθμη σέχτα ενός παρά φύση περιθωρίου, αρκείται να αυταρέσκεται σε μία αυτοτιτλοφόρηση με …δύο λάμβδα (κάτι σαν … «ΤΑΡΑΝΤΕΛΛΑ», ας πούμε) χωρίς κανένα πρακτικό λόγο υπάρξεως αλλά περιοριζόμενοι σε μία «ευανάγνωστη» αγοροσυναναστροφή της οποίας ο εξαγνισμός καταλήγει πάντοτε σε μία κορωνίδα αντιπουστρολογίας, έτσι για την αποφυγή «καρφώματος»!

     Και αγγίζοντας το ναδίρ της πολιτικής ανοησίας εναγκαλίσθηκαν συρμώδη παρανοϊκό ψευτορασοφόρο ο οποίος σπάει αγάλματα, θεωρώντας μέσα στη παραζάλη τους ότι ανεκάλυψαν "κελεπούρι" το  οποίο θα τους φέρει οπαδική πελατεία, συνομολογούντες ενοχή βανδάλου! Μέχρι εκεί φθάνει η ηλιθιότητα των λυμάτων της "Χρυσής Αυγής" των οποίων το διανοητικό κατάντημα ήταν κατώτερο και από το μηδενικό επίπεδο που θα μπορούσε να τους κρατήσει ακόμη και μέσα στο, εντελώς ανεγκέφαλο, χρυσαυγίτικο "περιβάλλον"! 

     Η εθνική διαστροφή των γραικύλων εκφράζεται απολύτως δια της «ΤΑΡΑΝΤΕΛΛΑΣ» η οποία διασκεδάζει κάθε πλήξη μας με λεπτοφυείς θηλύζουσες φωνούλες διαμφυλικών «αρσενικών» οι οποίες, από διαδικτυακού μικροφώνου, διερωτώνται γιατί κάποιοι άλλοι δεν σπεύδουν να τις σώσουν από την κακιά τους μοίρα και να διανθίσουν τις ανομολόγητες φαντασιώσεις τους με επιπρόσθετη τεστοστερόνη…

     Και, ανερυθριάστως, δηλώνουν «Ναζί» όχι διότι αντελήφθησαν το δίδαξε ο Josef Goebbels απευθυνόμενος στον «Φίλο αριστερό» αλλά διότι προς αυτή την κατεύθυνση τα οιστρογόνα τους «μυρίζουν» της ελλείπουσα τεστοστερόνη που θα τους «ικανοποιούσε» προσδίδοντας μία ικανοποίηση στη θλιβερή ασημαντότητά τους. Έτσι, ...ψέγουν άλλους ότι, δήθεν, δεν τολμούν να ...πολεμήσουν τους Αναρχικούς, ενώ οι ίδιοι δεν τολμούν ούτε να εμφανίζουν τα πρόσωπά τους στο φακό μέσα στη τρύπα τους, καθ΄ ην στιγμή οι "άλλοι" από παιδιά πολεμούσαν ενώπιον δικαστηρίων και εν μέσω αντιπάλων όχλων επωνύμως και με ακάλυπτα πρόσωπα πολυάριθμους αντιπάλους!

     Και ως γνήσιοι ακροδεξιοί χαφιέδες, επιμένοντας επιμελώς στην δική τους κρυπτωνυμία, δε διστάζουν να κατονομάσουν ως "σελίδα του Καλέντζη"  το παρόν συλλογικό Ιστολόγιο του οποίου τις αναρτήσεις υπογράφουν υπευθύνως οι συντάκτες ή η Συντακτική Ομάδα! Αλλά, ο πρόσφατος συναγελασμός τους με τον εθνικό χαφιέ Κώστα Πλεύρη αλλά και με τραβελοειδείς ρασοφόρους σε "ξενοδοχειακή" συνεύρεση υπό το πρόσχημα οπερετικού συνεδρίου, φαίνεται ότι τους παρέσχε υψηλά χαφιεδοδιδάγματα αλλά και διδάγματα "παρενδυτικής¨συμπεριφοράς! 

     Γνήσια προϊόντα νοσηρών οικογενειακών περιβαλλόντων, προοριζόμενα να μεταφέρουν την επιμόλυνση της μιας ήδη νοσούσας κοινωνίας μέσα στον χρόνο, το μόνο που διδάσκουν είναι ότι ο μητρικός υπερπροστατευτισμός του αγοριού έχει τραγικές επιπτώσεις στην αρσενικότητά τους με το οιδιπόδειο σύμπλεγμα να έχει θεαματική επίπτωση και στην πολιτική ζωή ενός Έθνους για την ανέλιξη του οποίου δεν φαίνονται και πολύ ενδιαφερόμενες οι σύγχρονες αγορομάνες.

     Ως Εθνικοσοσιαλιστές κηδόμενοι και των παρά φύση ανομημάτων της δημοκρατικής υπονόμου που εκπροσωπούν οι παραπάνω ανθρωπόμορφες διαμαρτίες οι αυτοτιτλοφορούμενες με …«δύο λάμβδα», δεν θα ήταν δυνατόν πέραν της καταδείξεως των προς αποφυγή παραδειγμάτων τους, να κατεχόμαστε έναντί τους από το οιονδήποτε αίσθημα αντιθέσεως διότι με το αηδές δεν ασχολείσαι, απλώς, το επισημαίνεις και το παρακάμπτεις! Άλλωστε, είναι πλέον πολύ αργά για την όποια διορθωτική παρέμβαση στα παιδαγωγικά λάθη των οιδιποδείων που προξένησαν οι ανασφαλείς (μπορεί και κακοποιημένες...)  αγορομάνες τους…


     Εμείς, απλώς, θα τους υποδείξουμε ότι ο «αυνανισμός» δεν γράφεται με δύο λάμβδα, το πολύ με ...ένα στην πλέον εκχυδαϊσμένη εκδοχή του.

Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης.
[τηλ. 6977764737]

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Σ Ε Ι Σ Ο Π Υ Γ Ι Δ Ε Σ 
ΜΕ 'ΥΓΡΩΣ' ΛΑΜΠΙΡΙΖΟΥΣΕΣ ΠΥΓΕΣ


     O Eθνικοσοσιαλισμός, όπως και ο Φασισμός, ως λαμπρές και τεράστιες κοσμοθεάσεις, είναι φυσικό, μεταξύ ομοίως λαμπρών και τεράστιων νοών, να προσελκύουν και άφωτα ασήμαντα ανθρωπάρια τα οποία θέλγονται από το μεγαλείο των εν λόγω κοσμοθεάσεων και θέλουν να "κλέψουν" λίγο από αυτό ώστε να αναπληρώσουν τα δικά τους υπαρξιακά κενά.

     Έτσι, δεν είναι ανερμήνευτο το πόσες ποταπές υπάρξεις δηλώνουν ανερυθρίαστα "Εθνικοσοσιαλιστές" ή "Φασίστες" ενώ δεν εκπροσωπούν παρά κακέκτυπα διαμαρτιών περί την ύπαρξη.

     Το φαινόμενο αυτών των κακεκτύπων που αναιδέστατα δηλώνουν "Εθνικιστές" ή "Φασίστες" γίνεται εντονότερο στις μέρες μας όπου ταπεινά ανθρωπάρια μη έχοντα την δύναμη της επιμονής στην αυτοβελτίωση αρκούνται να "δηλώσουν" ...συμμετοχή στην κοσμοθέαση έστω και ολοσχερώς "τυφλά", νομίζοντας ότι μία απλή δήλωση γεμίζει το υπαρξιακό κενό τους και αγνοώντας ότι τα συμπεριφορικά πεπραγμένα δηλοποιούν την ουσία και όχι τα ...χείλη!

     Στη σύγχρονη γραικία, ουδεμία σχέση έχουσα με την "Ελλάδα", η απόγνωση του συλλογικώς ενιαίου ανθρωπαρίου γίνεται ολοένα και ασφυκτικότερη στους συνενόχους για το κατάντημα μαζανθρώπους, στραγγαλίζοντάς τους με την προβολή ενός υπαρξιακού αδιεξόδου άνευ "φωτός" στο ..."τούνελ" το οποίο δεν είναι άλλο από την ανάπτυξη της ψυχοπνευματικής Παιδείας. Και, επειδή οι μαζάνθρωποι την ψυχοπνευματική Παιδεία δεν την έχουν υπ΄ όψη ούτε ως γλωσσική διατύπωση, επιλέγουν να αλλάξουν "αμφίεση" και να ενδυθούν το -κατά την άγνοιά τους- κοσμοθεωρητικό ένδυματου "Εθνικοσοσιαλισμού" ή "Φασισμού" ν ομίζοντας ότι έτσι αποκτούν πιστοποίηση ανωτερότητος κι εξόδου από την αθλιότητα της μάζας των γραικύλων. Δυστυχώς όμως μια τέτοια "ένδυση" δεν είναι παρά μία 'παρένδυση" η οποία αργά ή γρήγορα απορρίπτεται από τον φέροντα αφήνοντάς τον απογυμνωμένο και έκθετο, με τις υπαρξιακές κακογραφίες του να τον γελοιοποιούν σε κοινή θέα.

     Δυστυχώς, κάτι τέτοιο επανελήφθη για πολλοστή φορά με μία κομπανία νέων γραικύλων οι οποίοι νόμισαν ότι δηλώνοντας "Εθνικοσοσιαλιστές", κατέκτησαν ..."στασίδι" δίπλα σε έναν Adolf Hitler, έναν Arno Breker, μία Σίτσα Καραϊσκάκη, έναν Ιωάννη Βουλπιώτη... 

     Ούτε τα ονόματα, ούτε η "ταμπέλα" αυτών των αφελών νέων γραικύλων έχει σημασία διότι σκοπός μας δεν είναι η στοχοποίηση κάποιων πανυβλάκων αλλά η κατάδειξη ενός φαινομένου που πλήττει τον πολιτικό πολιτισμό του λευκού Ανθρώπου. Διότι, αυτοί οι κρετινίζοντες γραικύλοι, αν και δήλωσαν ανοήτως "Εθνικοσοσιαλιστές" κατέληξαν φωτογραφιζόμενοι πέριξ ενός εβραιοχριστιανικού ρασοφόρου μιάσματος ωσεί ...γυφτοσκέπαρνα, αφελώς πιστεύοντες ότι έτσι η κομπανία τους αποκτά κύρος και μη αντιλαμβανόμενοι ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι, πρωτίστως, Αισθητική βίου.

     Εννέα, λοιπόν, ανέραστα αγοράκια τα οποία θα έπρεπε να πλαισιώνουν ισάριθμες (τουλάχιστον) κοπέλες (διότι αυτό επιτάσσει ο Εθνικοσοσιαλισμός) προτίμησαν να πλαισιώσουν ένα άπλυτο εβραιοχριστιανό ρασοφόρο και να φωτογραφηθούν ώσπερ καρικατούρες παρενδυτικών Καρυατίδων, δημοσιεύοντας, μάλιστα, την οικτρή αυτή φωτογραφία ως ...τρόπαιο πολιτικής δράσεως προς είσπραξη ...ευσήμων!

     Οικτρό το κατάντημα αυτών των εννέα νέων γραικύλων! Οικτρό, διότι επέλεξαν να πλαισιώσουν έναν θεοκράτη σκοταδιστή ο οποίος πλένεται ...ντυμένος διότι θεωρεί ως αμαρτία το ανθρώπινο σώμα (!) όπως ακριβώς κατά τα σκοτεινά χρόνια της Ανθρωπότητος. 


     Οικτρό το κατάντημα αυτών των εννέα νέων γραικύλων! Οικτρό, διότι επέλεξαν να πλαισιώσουν έναν ποταπό βάνδαλο ο οποίος με σφυρί σπάζει δημόσια αγάλματα όπως διέπρατταν οι θεοδοσιανοί ομόδοξοί του στην πλέον σκοτεινή εποχή της Ανθρωπότητος για την οποία η Ιστορία αισθάνεται καταισχύνη...


     Οικτρό το κατάντημα αυτών των εννέα νέων γραικύλων! Οικτρό, διότι επέλεξαν να πλαισιώσουν ένα αστοιχείωτο ον που οραματίζεται την επιστροφή του Ανθρώπου και τον εγλωβισμό του στα σπήλαια!


     Οικτρό το κατάντημα αυτών των εννέα νέων γραικύλων! Οικτρό, διότι, δειλίας ένεκεν, ...φλουτάρισαν και τα πρόσωπά τους στη φωτογραφία ξεχνώντας την ρήση του Φασίστα Ezra Pound περί της Αξίας των Ιδεών και της υπέρ αυτών υπερήφανης διακηρύξεως ως χρέους του Ανθρώπου. Και απεδείχθησαν τόσον ηλίθιοι που ενώ άφησαν ακάλυπτο το πρόσωπο του βιολογικού ονείδους που ενεκολπώθησαν, απέκρυψαν τα δικά τους πρόσωπα! Αλλά τι θα περίμενε κανείς από όντα τα οποία δηλώνουν πατριωτισμό και εγκολπώνονται αυτόν ο οποίος καταριέται και αναθεματίζει τον Ελληνσιμό και την Πατρίδα ως εκ της δογματικής του επιταγής;

Το αντίπαλον της εννεαμελούς "αγοροπαρέας" ...κλέος!

     Eυτελείς μίμοι αθλιότητος τα εννέα, ούτως ειπείν, αγοράκια! Δεν πρόλαβε το παραδίπλα "μαγαζάκι" να εγκολπωθεί τον ρασοφόρο με τον "φίλο" του και έσπευσε και η "αγοροπαρέα" των εννέα να περιμαζέψει και αυτή τον δικό της ρασοφόρο (λίαν ...basse classe, αυτός) του οποίου τα αμέτρητα βίντεο τα τραβά, βεβαίως-βεβαίως, ο , επίσης, "φίλος" του ο οποίος τον "συνοδεύει" παντού! Και αυτό το τσίρκολο δηλώνει ..."Εθνικοσοσιαλισμό" και όχι τουρκογύφτικο τσαντήρι απόβλητο ακόμη και από καταυλισμό προοδευτικών ...αθιγγάνων.

     Έτσι, λοιπόν, το μοντέρνο σκουπιδαριό των εννέα νεανίσκων που χαριεντίζεται με το ρασοφόρο σκοταδιστή, νομίζουν ότι με την παραπάνω κακαισθησία του αστοιχείωτου θεοκράτη ταυτίζεται ο εντελώς αντίθετος Εθνικοσοσιαλισμός ο οποίος ανέδειξε τι αισθητικό μεγαλείο της Ανθρωπότητος και καταπολεμήθηκε από τους απανταχού θεοκράτες σκοταδιστές, είτε με κιπά, είτε με καλιμαύκι.


     Και είναι η ίδια η ανέραστη εννεαμελής "αγοροπαρέα" (με τα όσα ο όρος διαλαμβάνει ή και, διακριτικώς, αποσιωπά...) που εμφανίζεται να στηλιτεύει μετά ...επιδεικτικού πάθους την ...ομοφυλοφιλία νοιώθοντας βαθιά στο ρουθούνι την "μύγα" από την οποία νομίζει ότι με την στηλίτευση ..."ξεμυγιάζεται"!

     Ο Εθνικοσοσιαλισμός δεν είναι ένα "μάτι σε κλειδαρότρυπα", όπως οι "μυγιασμένοι" τον εννοούν..., ούτε, ευτυχώς, θίγεται από ταπεινές πυγολαμπίδες που νομίζουν ότι οι, 'υγρώς', λαμπυρίζουσες πΥγές τους μπορούν να εκληφθούν σοβαρά υπ΄ όψη και, πολύ περισσότερο, να εντυπωσιάσουν. Συμβουλή δική μας προς την ανωριμότητα αλλά και το "μύγιασμα" είναι να συμφιλιωθούν με τις όποιες κι αν είναι υπάρξεις τους και να αφήσουν τον Εθνικοσοσιαλισμό "ήσυχο" διότι, ως ανερμάτιστες 'κόρες', προορίζονται να αποκαλύπτουν την κενότητά τους στην πρώτη "στροφή" και, πολύ περισσότερο, στη πρώτη ..."φωτογραφία"!

     Εν ολίγοις, ο πάτος του βαρελιού της ακροδεξιάς στη σημερινή γραικία δεν έχει μέτρο, αλλά αυτό το ..."ξεπατιάρικο" βαρέλι με σκατά, ουδεμία σχέση έχει ούτε με Εθνικοσοσιαλισμό, ούτε με Ελλάδα!