Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΗΘΡΟΝ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Η ΝΕΑ ΣΙΩΝ


Η εσπερινή περιδιάβασις του χιονοσκεπούς λόφου είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς.Η τολμηρά επιχείρησις εγκεφαλικής οξυγονώσεως εστέφθη από τας δάφνας της ψυχικής αναζωπυρώσεως.Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.Η τρυφερά συνοδεία της λατρεμένης μου σκύλας,παντός καιρού,εξασφαλίζει κραταιώς την πολυσχιδή ανανέωση των κυττάρων ενός κουρασμένου υπερήλικος.Στο κελλίον, αναμένουν πάντα, καρτερικά, τα απαραίτητα πολεμοφόδια επιβιώσεως των εσχατόγηρων.Επί της γλίσχρου τραπέζης.Παξιμαδάκια,γιαουρτάκι καί ένα ημιγεμές ποτήρι.. ληγμένου γάλακτος.Βραδυνό ,προκλητικώς δαψιλές γεύμα σε χαλεπές εποχές κρίσεως..

Οί Γέροντες στρέφουν την επιμέλεια καί την περιέργεια των ανησυχιών τους,ανέκαθεν στα μακρινά περασμένα.Είναι κλασικό χαρακτηριστικό τους.Πρώτον,διότι δεν έχουν καί πολλές στροφές να διανύσουν στον υπολειπόμενο χωρόχρονο.Η κλεψύδρα αδειάζει ραγδαίως.Καί δεύτερον ,γιατί η ματιά τους,συνήθως, στο χθές είναι ποικιλοτρόπως ακονισθείσα καί δοκιμασθείσα ανηλεώς,άρα εναργέστατη καί γιά το αύριο,που δεν είναι τίποτα άλλο,από το χθές ,απλώς μεταμφιεσμένο.

Το ερέθισμα γιά την καταγραφή ορισμένων σκέψεων,προσφέρει αείποτε,ένα αντικείμενο,ξεχασμένο,παρατημένο,δίπλα στο κυκλοτερές πιάτο με το φτωχικό γιαουρτάκι.Ένα μικρό βιβλίο.Εφόσον υπερβαίνεται δυσκόλως ο σατανικός πειρασμός πυρπολήσεως των σελίδων του,γιά την απόκτηση φυσικής θερμότητος,στο παγωμένο κελλίον,ανοίγει η προοπτική μελέτης του.Μία αλαζονική πολυτέλεια,αλλά η τροφή των στοχασμών,απαιτεί υπεράνθρωπες θυσίες.Αλλά υπήρξα ανέκαθεν ριψοκίνδυνος.Κασκαντέρ..
.
Το βιβλίο είχε τον τίτλο ..Βυζαντινή Ιδεολογία..εκπονηθέν από την γνωστή καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας Ελένη Γλυκάτζη Αρβελέρ.Σπεύδω να προκαταλάβω την κρίση σας.Πέρα από το άφευκτον γεγονός,ότι η σεβασμία Καθηγήτρια είναι σχεδόν συνομήλικη μου,δεν ηδυνήθην να εντοπίσω έτερον κοινόν στοιχείον συμπτώσεως με το φάσμα των ιστορικών της θεωρήσεων.Με εξαίρεσιν , την αμφοτέρωθεν εμμονικήν,γεροντόπληκτον έφεσιν προσηλώσεως στις διαφορετικές οπτικές ερμηνευτικών προσπελάσεων γιά το εν θέματι ιστορικόν ζήτημα.Ένας δια ζώσης διάλογος μαζί της θα ήταν μία λαμπρή ευκαιρία θεωρητικών,διαλεκτικών συρράξεων,αλλά επειδή,ενδεχομένως,φεύ.. λίαν συντόμως θα συναντηθώ με την μαντάμ συγγραφέα στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ,μεταθέτω σκοπίμως την ζωντανή,συναρπαστικήν αντιπαράθεσιν στον.. άλλο κόσμο,μακριά από τα φώτα καί τους προβολείς βροτογόνων περιέργων ακροατών..

Συνοψίζω,εν αδραίς γραμμαίς, τις βασικές θέσεις της σεπτής κυρίας Ελένης,σχετικώς με την περιβόητον Βυζαντινήν περίοδον..

Το Βυζάντιο υπήρξε η μεταμορφωθείσα συνέχεια τού αρχαίου Ελληνισμού καί του πολιτισμού του.Μία γέφυρα του ιδίου Έθνους,μεταξύ της αρχαιότητος καί της συγχρόνου εποχής..Κατά την θέαση της,η γλωσσική κοινή εγγύτης ,το τεκμηριώνει..

Απετέλεσε την μεσαιωνική εξελληνισμένη Αυτοκρατορία,από την εποχή του Κωνσταντίνου,ιδίως από την ίδρυση της Πόλης 330 μ.Χ μέχρι την οθωμανική της κατάλυση 1453..

Η Κωνσταντινούπολις καί ο συμβολισμός της,συνιστά την εθνοπολτιστική, θρησκευτική κοιτίδα του Γένους.Από τας Αθήνας,την Ρώμην,καί την Ιερουσαλήμ,ως ενδιάμεσους σταθμούς πορείας.

Ο Βυζαντινισμός καί τα βασικά του ιστορικά συστατικά ,Ελληνισμός καί χριστιανική Ορθόδοξος Εκκλησία συγκροτούν τα διαιώνια επερείσματα της γνησίας ταυτότητος της Ρωμιοσύνης καί της Ελληνοσύνης.

ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ.

Είναι κοινώς παραδεκτόν,ότι η ανατολική ρωμαική Αυτοκρατορία καί ουδέποτε αποκληθείσα εκ των συγχρόνων της,ως Βυζαντινή,είναι η απόρροια της αρχήθεν ρωμαικής.Η προσωνυμία Βυζαντινή ,γιά εκείνη την μακράν ιστορικήν περίοδον,επινοήθηκε τον 16ο αιώνα από καθολικούς Μοναχούς,οί οποίοι μελετώντας τους διαφόρους σταθμούς της ελληνικής γραμματείας,φτάνοντας στα.. βυζαντινά κείμενα,διαπίστωσαν μία εύλογη ιδιορρυθμία,καί μη θέλοντας να την ταυτίσουν με την αρχαία ελληνορωμαική καί δυτική, εχάλκευσαν το ρηθέν όνομα,εξ αφορμής της αρχαίας αποικίας του Βύζαντος,συμπηχθείσα από Μεγαρείς Έλληνες κατά τον 7ο αιώνα π.Χ.,επί των ερειπίων της οποίας,ο Κωνσταντίνος έχτισε την φερώνυμον πόλιν του,στον 4ο αιώνα μΧ..Σε αυτό το αναντίλεκτον σημείον,προφανώς η κυρία Ελένη συμφωνεί.....

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΓΑΙ

Στα 146 π.Χ η Ρώμη επισφραγίζει την στρατιωτική καί πολιτική κυριαρχία της στον διχασμένο καί ηδη παρηκμασμένο ελληνιστικό κόσμο.Η μητροπολιτική Ελλάδα καί οι παρυφές της,μεταβάλλονται σε επαρχίες της ακαθέκτως,εξαπλουμένης, Ρωμαικής εξουσίας.Παρά ταύτα, όχι μόνον στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά καί στην Ανατολή,στις ακτές της ανατολικής Μεσογείου,στην Μέση Ανατολή,ο ελληνικός πολιτισμός καί η ελληνική γλώσσα,παραμένουν  κυρίαρχα στοιχεία κοινής αναφοράς καί στοιχειώδους συννενοήσεωςκαίτοι η λατινική καθιερώνεται ως επίσημη διοικητική γλώσσα.Θα λέγαμε οτι τα ελληνικά ήσαν τότε τα..αγγλοαμερικανικά της εποχής,ποθητά γιά τις μορφωμένες τάξεις,καί αναγκαία οδός ευρυπτύχου συναλλαγής γιά όλα τα στρώματα των κατακτηθέντων υπό της Ρώμης ,λαών,οί οποίοι τελούσαν ακόμα υπό την ακτινοβολίαν των πολιτιστικών επιδράσεων της ελληνιστικής δυναμικής.Σε αυτό συμφωνεί,προφανώς η κυρία Ελένη..

Στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες,ιδίως στους λαούς της ρωμαικής Ανατολής, δεσπόζει στον θρησκευτικό τομέα το φαινόμενο του συγκρητισμού.Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου,έφερε σε ώσμωση την ελληνική θρησκεία με θεολογικά καταπιστεύματα καί πολύχρωμες παραδόσεις των ιθαγενών πληθυσμών.Αποτέλεσμα η εμφάνισις θρησκευτικών ρευμάτων,στον πυρήνα των οποἰων διακρίνονταν κράματα ετερόκλητων θεωρειών καί κοσμοειδώλων. Νεοπλατωνισμός, Μιθρατισμός, Ιουδαισμός καί παλαίφατες παγανιστικές εθιμοπραξεολογίες διαφόρων φύλων,ενώνονται αλλά καί συγκρούονται σε μία πάμμεικτη χοάνη..

Από τις αρχές του 3ου αιώνος μ.Χ,η ρωμαική Αυτοκρατορία ,γιά να εδραιώσει ένα επιφανειακώς ενιαίο ιδεολογικό αφήγημα καί κοινό θρησκευτικό μύθο στους ετερογενείς λαούς,εγκαταλείπει την πατρώα ρωμαική θρησκεία καί την ανεξίθρησκη ως προς τους άλλους πολιτική της,ως όργανο κατακτητικής εξελέγξεως καί πειθηνίου αφομοιώσεως καί στρέφεται σε ανατολίτικες προοπτικές.Το κέντρο γεωπολιτικού βάρους,λόγω εξωτερικών απειλών,από βορρά καί εξ ανατολών, έχει μετατοπισθεί  στο στρατηγικό μεταίχμιο μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως.Από τη εποχή του Κωνσταντίνου 312μ.Χ καί εντεύθεν,η Ρώμη ,ως  κέντρο εξουσίας,αναζητά την δημιουργία μιάς νέας πρωτευούσης,υπό το πρίσμα των γεωστρατηγικών φορτικών πιέσεων..

Η ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η πρώτη επιλογή του Κωνσταντίνου γιά το χτίσιμο της καινούργιας πρωτευούσης ήταν το Ίλιον.Η περιοχή της αρχαίας Τροίας.Με το πολιτικόν σκεπτικόν συμβολικής συνενώσεως της ελληνορωμαικής μυθιστορίας.Όμως το σχέδιον αυτό ναυαγεί,κατόπιν επιρροής χριστιανών Στρατηγών του,οί οποίοι δεν ήθελαν τον ρηθέντα συμβολισμό γιά ευνοήτους λόγους.Τελικώς επιλέγεται η χώρα του αρχαίου Βυζαντίου.Στο σταυροδρόμι Ασίας καί Ευρώπης.Ιδρύεται η Κωνσταντινούπολις,περί τα 330 μΧ καί συνεχίζει τον ιστορικόν βίον της,γιά 1000 ακόμα έτη, η ανατολική ρωμαική Αυτοκρατορία.Το δυτικόν τμήμα της κατακερματίζεται από επιδρομές γερμανικών φύλων. Σλαβοι, Άβαροι, Πέρσες, Άραβες, Τούρκοι απειλούν το ανατολικό κομμάτι της σε όλη την ιστορική της διαδρομή,με την γνωστή κατάληξη στα 1453.Καί σε αυτό το σημείο,προφανώς συμφωνεί η κυρία Ελένη.Καί  μάλιστα ,συνηγορεί πλήρως στην αποκάλυψη της αποκρυπτομένης ιστορικής αλήθειας  ενός σημαδιακού επεισοδίου της πτώσεως της Πόλης.

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,αποδεχόμενος τα πρωτεία του Πάπα της Ρώμης γιά λόγους πολιτικής σωτηρίας,τέλεσε ενωτική, την τελευταία λειτουργία στην Αγιά Σοφιά.Ο επίδοξος Πατριάρχης Γεννάδιος τον αναθεμάτισε..Είναι ο Γεννάδιος,ο οποίος θα κάψει καί τα βιβλία του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος,θα καταπνίξει την μοναδική προσπάθεια ελληνικής εθνικής αφυπνίσεως,μετά από 10 αιώνες απαγορεύσεως ακόμα καἰ της λέξεως ..Έλλην,καί θα υποδεχθεί τον Μωάμεθ τον Εκπορθητή,με ανοιχτάς αγκάλας..Όλα αυτά,κάτι μας θυμίζουν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Η ΝΕΑ ΣΙΩΝ ..Η ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ..

Στον 4ο αιώνα μ.Χ στην Ανατολική Ρωμαική Αυτοκρατορία,καί ιδίως στην Χερσόνησο του Αίμου  στην Μικρά Ασία καί στην Εγγὐς Ανατολή παραμένει έντονη καί πληθωρική,ουχί μόνον η ευρεία χρήσις της ελληνιστικής κοινής γλώσσης,αλλά καί η ισχυρή παρουσία ελληνικών καί ελληνοφώνων πληθυσμών.Παρατηρείται επίσης στην συγκρητιστική ατμόσφαιρα της εποχής μία πάλη μεταξύ των παραδοσιακών ..πολυθειστικων ανεκτικών θρησκειών με ..μονοθειστικές ,ολοκληρωτικές.Στην δεύτερη ομάδα υπάγεται ο Χριστιανισμός,ο οποίος εξεπήγασε από μία αιρετική σέκτα του Εβραισμού,αποβάλλοντας το εθνικιστική εβραική πρωτογένεση του,προσλαμβάνει ακραιφνώς διεθνιστικό καί ανεθνικό εν γένει χαρακτήρα,ιδίως από τον Παύλο ,τους Ευαγγελιστές καί τούς πρωτολείους θεωρητικούς του,.Πατέρες της Εκκλησίας του...

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
.
Από την θεμελίωση της Κωνσταντινουπόλεως,από τον φερώνυμο Ρωμαίο ,από τον Θεοδόσιο μεχρι τον Ιουστιανιανό καί εντεύθεν, δηλαδή από τον 4ο  μέχρι κυρίως τον 6ο αιώνα,σημειώνεται μία δραματική κοσμοιστορική αλλαγή.Η κυρίαρχη κάστα της ανατολικής Ρωμαικής Αυτοκρατορίας,με έδρα την Κωνσταντινούπολη,την μετέπειτα επισήμως επονομασθείσα. .Νέα Ρώμη..αλλά καί Νέα Σιών ..Νέα Ιερουσαλήμ,υιοθετεί ,διαμορφώνει καί χρησιμοποιεί ακόμα και δογματικώς,διά των πλήρως ελεγχομένων υπ αυτής Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας,τον κατεστημένο Χριστιανισμό,ως εργαλείο επιδερμικής θρησκευτικής,βιαίας ενοποιήσεως των φυλετικώς διαφορετικών υπηκόων της,εξαπολύοντας έναν από τους στυγνότερους ,μαζικότερους φονικότερους θρησκευτικούς διωγμούς,ολοκλήρου της παγκοσμίου Ιστορίας.

Μία απάνθρωπη, σε κάθε επίπεδο,εκστρατεία αφανισμού ,κατακρημνίσεως καί εξοντώσεως του ελληνικού θρησκευτικού πολιτισμού,με πρόθυμο σύμμαχο τον μονοπωλιακή επιβήτορα της κρατικής θρησκευτικής Εκκλησίας...Τα ντοκουμέντα είναι σκανδαλωδώς άφθονα.Η συστηματική πολιτική δηώσεως των πολιτιστικών αγαθών καί ο πολιτικός καί νομικός διωγμός των θρησκευομένων Ελλήνων,είναι ένα σαρωτικό ιστορικό γεγονός..Καί σε αυτό το σημείο,προφανώς συμφωνεί η κυρία Ελένη.

ΤΟ ΡΩΜΑΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΥΣ ΚΑΊ ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Μέσα από τον κυκεώνα χάους καί αίματος ,καταστρέφεται ο προγονικός Ελληνισμός,διώκεται απηνώς καί οί νέοι κυρίαρχοι επιβάλλουν διά πυρός καί σιδήρου μίας εκτεταμένης γενοκτονίας,τον καινοφανή χριστιανικό Μύθο καί το αντίστοιχο κοινωνικό του πλαίσιο.Ουδείς επιτρέπεται να προβάλλει το φρούδον επιχείρημα,ότι το ιδεοθρησκευτικόν κατασκεύασμα της ανατολικής ρωμαικής εξουσίας,γιά αιώνες βουτηγμένης στην διαφθορά,σε συμπαιγνία με το τυραννικό πατριαρχικό κατεστημένο,απετέλεσε συνέχεια της εθνοθρησκευτικής κοινότητος του αρχετυπικού Ελληνισμού.τον οποίο επιχείρησαν να εξολοθρεύσουν...

Κάθε θρησκεία,εκφράζει ένα πολιτιστικό καί αισθητικό πρόταγμα.Προερχόμενο από τον παραδεδομένον κώδικα των αρχών καί επιτασσομένων αξιών της,από την ηθική της,οντολογική κοσμολογία καί την θεολογική της συγκρότηση.Βασικά συστατικά ,τα οποία σχηματίζουν και σημασιοδοτούν την απόχρωση εννοιών καί κανόνων τρόπου βιωτής μίας κοινωνικής οργανώσεως.Διατείνομαι ευλόγως ,ότι είναι κουραστική καί περιττή η αναφορά των εκατοντάδων θεμελιακών αντιθέσων τού αρχεγόνου,μοναδικού Ελληνισμού,διότι ο Ελληνισμός είναι ενιαία φυλετική καί πολιτιστική ύπαρξη στην Ιστορία καί ουδέποτε ντύθηκε καρναβάλι ,προς αντιπαραβολήν με τον ρωμηοβυζαντινό Χριστιανισμό.Πρόκειται περί διαφορετικών συμπάντων  Ιδεών καί Κελευσμάτων.

ΧΑΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΜΟΕΙΔΩΛΩΝ

Εξηγούμαι.Μία απλή δειγματοληπτική σύγκρισις της καλλιτεχνικής καί αισθητικής ταυτότητος τού Ελληνισμού με τον ρωμηοβυζαντισμό,πείθει επαρκώς,ότι πρόκειται περί δύο αντιθέτων κοσμοθεωρητικών συστημάτων,τα οποία εξωτερικεύουν μία εξιδιάζουσα φυλετική ψυχή  .Μία ασύμβατη εννοιοδότηση αξιακών προσημάτων καί βιοθεωρίας.Μία εντόνως διαφέρουσα αντίληψη του νοήματος της ζωής,του σώματος,του πνεύματος,αλλά καί της πολιτειακής διαρθρώσεως μίας ανθρωπίνης ομάδος..Στην Γλυπτική καί στην εικονογραφία,διαπιστώνουμε την αντιπαράθεση δύο ιδιαζόντων ,ασύνορων πολιτισμών..Ο Έλλην, λάτρης της κοσμικής Αρμονίας,της Ερασμιότητος,του Σφρίγους,της Ευμορφἰας, του δυναμισμού,έπλασε τους συμβολισμούς των Θεών του,με γυμνά αθλητικά,συμμετρικά σώματα,τα οποία ακτινοβολούν μία τραγική υπερηφάνεια.

Ο Ρωμηοβυζαντινός,βυθισμένος στην απαξιωτική αρνησικοσμία ,στην σαρκολοιδωρία καί στην επίγεια αγχόνη μεταφυσικών κολασμών,του εβραιοχριστιανικού δόγματος,ζωγράφισε πολύθλιβες,δυστυχείς καί άξιες οίκτου μορφές..Αγίων ,κατάφορτων με κουρέλια καί σκοτεινά ενδύματα μελαγχολικής διαθέσεως,εμβλημάτων τάσεων αφαιρέσεων της ύλης καί δολοφονίας πάσης,ορμεφύτου αισθητικής τέρψεως,με σκοπό την εξαύλωση καί την ..σωτηρία της ψυχής από την παντού στην γη ελλοχεύουσα ..αμαρτία.Καί σε αυτό το σημείο,ελπἰζω να συμφωνεί η κυρία Ελένη..Το ιδανικόν του Έλληνος είναι ο καλός καί αγαθός,ο πολεμιστής,ο Ήρως..Γιά τον Ρωμηοχριστιανό..ο ευνούχος καί ο ερημίτης..Περί ποίας συνεχείας καί συνεκτικότητος, ποιούμεθα μνείας, κυρία Ελένη;;
.
Αντιπαρέρχομαι τους μαιάνδρους των ιδεολογικών καί κοσμοερμηνευτικών διαφοροποιήσεων,μνημονεύοντας απλώς καί σημειακώς, το ασυμβίβαστον της ποιοτικής διακρίσεως των..Ομήρου, Ησιόδου Ηρακλείτου, Πυθαγόρα, Πλάτωνος, Αριστοτέλους με τούς θεοπάλαβους καί αιμοσταγείς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, μήτρας του Χριστιανισμού, καί με τούς απατεώνες λογοκλόπους της Καινής.Υπογραμμίζοντας,γιά μία άλλη φορά,ότι τα ελληνικά πολιτιστικά ανδραγαθήματα της Φιλοσοφίας,της ελευθέρας επιστημονικής ετάσεως όλων των βιοτικών πτυχών,της Τραγωδίας καί του Αττικού Θέατρου,του ολυμπιακού αθλητισμού,απηγορεύθησαν καί εδιώχθησαν ανηλέως από το Βυζάντιο ,ως ποινικά αδικήματα.

Περί ποίας συνεχείας ομιλούμε ,κυρία Ελένη;;Καί ασφαλώς,κυρία Ελένη,αν πάρουμε ένα απλό παράδειγμα του..βυζαντινού πολιτισμού της χριστιανικής αγάπης καί του βιβλικού ελέους,στο βυζαντινόν ποινικόν δίκαιον,θα επισημάνουμε από κοινού,ότι  καθιερωμένες ποινές,όπως η τύφλωσις,η γλωσσοτομή,το   κόψιμο  της μύτης καί των αυτιών,ο σωματικός ακρωτηριασμός, απάδουν σε ..θεοσεβούμενες κοινωνίες, διοικούμενες από Αυτοκράτορες,εικόνες του Θεού στην  υδρόγειο σφαίρα.Σίγουρα ,όμως ,η απαγόρευσις των γυναικών ,να εμφανίζονται στους δημοσίους δρόμους,χωρίς κάλυμμα κεφαλής,μας παραπέμπει σε άλλες εποχές καί ομοτραφείς αβρααμικές θρησκείες της Ανατολής.ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΘΝΟΓΕΝΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Σαφώς, η χριστιανική εθνοθεώρησις αποστασιοποιείται από την κλασική ελληνική.Αν γιά τους Έλληνες η σύμπηξις καί η λειτουργία εθνικής ελληνικής,πολιτικής οντότητος,κατά βάσιν, επερείδετο σε αυστηρά , φυλετικά κριτήρια φυσικού Γένους, συγγενών αυτοχθόνων, αντιθέτως γιά την αντεθνική καί αντιφυλετική ρωμηοχριστιανική εστηρίζετο, στην αποδοχή του χριστιανικού δόγματος,στην βαπτιστική τελετουργία πολιτογραφήσεως ανθρώπων πάσης Ράτσας καί Πατρίδος καί στην υποταγή στον Αυτοκράτορα καί στο Πατριαρχείον της κρατικής εκκλησίας.Επομένως ,ομιλούμε περί διαφορετικής εννοίας καί καθορισμού εθνοθρησκευτικών ,κοινωνικών ιστορικών συγκροτήσεων.ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ

Το περίφημον Βυζάντιον υπήρξε μία θεοκρατική,κληρικοκρατική Αυτοκρατορία ασιατικού τύπου.Στἠθηκε επί των ερειπίων του λεηλατηθέντος ελληνικού πολιτισμού.Το δογματικό του προφίλ  ήταν ένα μείγμα σκοταδιστικών,παραφρενικών παραληρημάτων αισχράς,ανθελληνικής περιφρονήσεως της ανθρωπίνης καί κοσμικής Φυσιορυθμίας.Ένα ψυχεδελικὀ κράμα εβραικού φανατισμού ,συμπλεγματικής μισαλλολογίας καί μισαλλοδοξίας,μεταφυσικών δεισιδαιμονιών, ψυχωτικών παρακρούσεων καί διχασμένης ταυτότητος παμμείκτων ,επεισάκτων φυλετικών όχλων..

Σε αυτό το ιστορικό δυστύχημα,χρησιμοποιήθηκε νοσφιστικώς καί καταχρηστικώς,η κοινή ελληνιστική γλώσσα,στην οποία εγράφησαν τα ..Ευαγγέλια,πλήν, του κατα Ματθαίον,διότι ήταν η κυρίαρχη γλώσσα επικοινωνίας των λαών ,την εποχή της συγγραφής των.Αν ήταν η..Κινεζική γλώσσα,θα εγράφοντο σε αυτήν,καί ίσως μέχρι καί σήμερα,το ρωμηοβυζαντινόν πληθυσμιακόν συμπίλημα ,θα υμνούσε τον Ιεχωβά,τον Αβραάμ ,τον Ιακώβ,τον Ιησού στα ..κινέζικα.Αν από τον 7ο αιώνα ,επί Ηρακλείου καθιερώθηκε η ελληνική ,ως διοικητική γλώσσα της ανατολικής ρωμαικής αυτοκρατορίας,αυτό οφείλεται στα ισχυρά ελληνόφωνα ανθρωπογεωγραφικά δεδομένα ,τα οποία εξακολουθούσαν να υφίστανται,παρά την πλαστογράφηση των ηθών καί των εθίμων τους από τους ρωμαιοχριστιανούς κατακτητές των καί την εξαλλοιωτική κακοποίηση των παραδόσεων τους από την εξουσία ,αλλά καί από τον γλωσσικό συμβιβασμό υποταγής,σε μία γλώσσα,η οποία πιά δεν φιλοσοφούσε,αλλά βιασθείσα ..επαινούσε τα κατορθώματα των αιωνίων εχθρών της.

Ο βυζαντινός ρωμηοχριστιανισμός ,σε κάθε τομέα ,είναι απότοκος καί αποτέλεσμα ξένης στρατιωτικής τρομοκρατίας καί θρησκευτικής κατοχής.Εσαεί.Δεν είναι αλληλουχία,αλλά απόπειρα δολοφονίας του Ελληνισμού,ως εθνοθρηκευτικής κοινωνίας ,όπως την όρισαν οί αρχέγονοι Έλληνες..Η Ιερουσαλήμ ,το νεό λαοτικό Ισραήλ της Καινής Διαθήκης η Νέα Σιών της Κωνσταντινουπόλεως,έχουν πολιτιστική καί εθνική σχέση με τον Ελληνισμό,όσο τα μουλάρια με το φεγγάρι.

Θα μου επιτρέψει,τώρα, ο φίλος αναγνώστης,αλλά καί η κυρία Ελένη,να ολοκληρώσω σε αυτό το σημείο,το κείμενο εκθέσεως μερικών ,ακροθιγών στοχασμών ,υποδαυλισθέντων από το  ενδιαφέρον βιβλίο της, περί βυζαντινών ιδεολογιών καί ..Ρωμηοσύνης..Η ώρα πέρασε.Όταν πίπτει η σκιά του Σκότους,γιά εμας τούς υπερήλικας,σημαίνει κάτι ιδιαίτερον.Ακούμε βαριά την απήχηση της λειτουργίας της αδιστάκτου κλεψύδρας.Καί η τάσις αναβλέψεως της ψυχρής σωφροσύνης αγκομαχάει ,όπως καί ένας μαραθωνοδρόμος στην τελευταία διαδρομή των 100 μέτρων.

Η αντίστροφη μέτρηση προς την υπερβατική μεταρσίωση επιταχύνεται.Ό χρόνος συρρικνώνεται.Καί τα απλά καθημερινά πράγματα, φαντάζουν αμύθητοι θησαυροί..Φίλε Αναγνώστη,δεν μπορείς να με καταλάβεις..Η κυρία Ελένη,όμως,μπορεί άνετα να με νοιώσει..ακριβώς όπως ένας επίδοξος ταξιδιώτης,αισθάνεται εξ ενστίκτου, την εσωτερική ένταση του συνταξιδιώτη του..ακόμα καί στον τερματικό σταθμό..λίγο πριν την επίβίβαση στο λυτρωτικό ,φιλόξενο σκάφος γιά το τελικό  μεγαλοπρεπές ταξίδι.

                                                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.