Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΟΥ 

"ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" 

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ


     Μετά από 42 χρόνια δημοκρατικής μεταπολίτευσης, σε πλήρη διάλυση και διεθνή ανυποληψία, η σημερινή «Ελλάδα» εγκαλείται από τους ευρωπαίους εταίρους της ως ολετήρας της Ευρώπης λόγω της ανικανότητάς της να ελέγξει τα σύνορά της δια των οποίων η Ευρώπη κατακλύζεται από ασιάτες εισβολής αλλοιώνοντας την ιδιοσυστασία των κοινωνιών της και τον ίδιο τον ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Η διαλυμένη και εξευτελισμένη, σημερινή, δημοκρατική «Ελλάδα» κατηγορείται από όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς ως υπονομευτής του σωτηρίου έργου του Ευγενίου της Σαβοίας ο οποίος, άλλοτε, προστάτευσε την Ευρώπη από την οθωμανική εισβολή και η χώρα του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους θεωρείται σήμερα ως το μεγάλο «ναρκοπέδιο» της Ευρώπης!

     Δυστυχώς, οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν εννοούν να αντιληφθούν τη σύγχρονη πραγματικότητα της Ελλάδος η οποία πραγματικότητα δεν είναι μία «σημερινή» υπόθεση αλλά μία πικρή πραγματικότητα η οποία ισχύει από τους χρόνους της προ-ρωμαϊκής κατακτήσεως του ελλαδικού χώρου, όταν η πλειονότητα των κατοίκων αυτής της γεωγραφικής περιοχής και κατ’ ευφημισμόν «χώρα» απεμπόλησε τα πάτριά της και εγκολπώθηκε αλλότριες πίστεις και ήθη με συνέπεια τη κατάκτηση και την εθνική της αλλοίωση.

     Από την εποχή της ρωμαϊκής κατακτήσεως μέχρι την έλευση στην μετα-οθωμανική ελλαδική γεωγραφική περιοχή του Βαυαρού Βασιλέως Όθωνος Α’ ουδεμία παρουσία συντεταγμένου «Ελληνισμού» δε διαπιστώνει ο ιστορικός μελετητής στο νότο της χερσονήσου του Αίμου! Μετά την έλευση του Βαυαρού Βασιλέως  (1833) συγκροτείται  ένα  τ ύ π ο ι ς  «Ελληνικό» και ουσία ελλαδικό κράτος αποτελούμενο  από μία βαυαρική πεφωτισμένη Ηγεσία και έναν λαό-πανσπερμία καταλοίπων αλλοφύλων κατακτητών  με ό,τι αυτό, φυλετικώς και εθνικώς, συνεπάγεται. Στην πραγματικότητα, ο πλήρης «ευσεβών πόθων» νεαρός Βαυαρός Βασιλέας επιχειρεί να αναβιώσει την πολιτισμένη αρχαία Ελλάδα σε έναν απολίτιστο λασπότοπο κατακλυσμένο από  στίφη που αφέθηκαν ξωπίσω από περαστικούς κατακτητές, Ασιάτες, Σλαύους, Τουρκομάνους, Άραβες, Μαυριτανούς, Αιγυπτίους κλπ κλπ.

     Κατά τους διαμεσολαβήσαντες αιώνες, από τη ρωμαϊκή κατάκτηση μέχρι την ωθωναία συγκρότηση του πανσπερμικού ελλαδικού κράτους, οι απόγονοι του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους εκφυλίστηκαν σε εσμό άπατρη και, κυρίως, ανελλήνιστο, με ελάχιστα δείγματα Ελλήνων οι οποίοι εξακολουθούν να διακρίνονται ακόμη και σήμερα επί του ανέθνιστου όχλου που τους στραγγαλίζει.

     Από τα πεπραγμένα των κατοίκων του ελλαδικού (και καθόλου Ελληνικού) χώρου συνάγεται το συμπέρασμα της πραγματικής εθνικότητός του και αν μεν σκοπός μας είναι να υβρίσουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες τότε μπορούμε να ονομάσουμε αυτό τον όχλο ως «Έλληνες»! Αν, όμως, διαθέτουμε, έστω και τον ελάχιστο σεβασμό προς την Ελλάδα και τους Έλληνες, τότε, τον όχλο που εποικεί την μετα-ρωμαϊκή «Ελλάδα» κάθε άλλο παρά ως «Ελληνικό Έθνος» θα πρέπει να το αποκαλέσουμε και ο όρος «γραικύλοι» αποδίδει επακριβώς την περίπτωση. Γι αυτό, οι σεβόμενοι την Ελλάδα και τον Ελληνισμό υιοθετούμε τον όρο «γραικύλοι» προκειμένου να κατονομάσουμε επακριβώς τους ανελλήνιστους και ανέθνιστους –κατά συντριπτική πλειονότητα- επήλυδες εποικιστές του σημερινού ελλαδικού και, άλλοτε, Ελληνικού χώρου οι οποίοι, με ένα ψευδεπίγραφο «ελληνικό» αστυνομικό δελτίο ταυτότητος και με συμπεριφορά νέο-βαρβάρου βαυκαλίζονται ότι αποτελούν «συνέχεια» των Ελλήνων. 

     Και ενώ ο Όθων Α’ με τη συνδρομή των ενόπλων Βαυαρών χωροφυλάκων καταφέρνει να συγκροτήσει ένα κράτος, μετά την αποχώρησή του και την απόσυρση των Βαυαρών χωροφυλάκων οι ιθαγενείς γραικύλοι κατσαπλιάδες επαναποθρασύνονται και από το 1862 μέχρι σήμερα επιδίδονται σε παράσταση διεθνούς τσίρκο προς διασκέδαση των εθνών της Ανθρωπότητας!

     Στον σημερινό, λοιπόν, ελλαδικό χώρο ο εσμός των κατοίκων του, πλην ελαχίστων Ελλήνων, διαμορφώνει με τις ταπεινές επιλογές του μιαν εικόνα κοινωνικής παρακμής υποκείμενης στην επίκριση όλου του πολιτισμένου κόσμου, όχι μόνον των Ευρωπαίων αλλά και των Ασιατών οι οποίοι, εξίσου, αποστρέφονται την εικόνα του συγχρόνου γραικύλου θεωρώντας τον παρία του πλανήτη!

     Με άθλια κοινωνική διαγωγή στιγματισμένη από έσχατα δείγματα ηθικής και πολιτισμικής παρακμής, οι σύγχρονοι γραικύλοι πορεύονται στο δρόμο της κατάθαψης του Ελληνισμού προξενώντας μια σοβαρή σύγχυση εναντίον του όλων των προηγμένων κοινωνιών, τόσο της Ευρώπης όσο και της Ασίας οι οποίες δεν βοηθούνται να κατανοήσουν την αντιθετική διαφορά μεταξύ «Έλληνος» και «γραικύλου».

     Πολλά είναι τα εγκλήματα των γραικύλων εναντίον του παγκόσμιου Πολιτισμού και αυτής καθαυτής της Ανθρωπότητος η οποία, όμως, καλή τη …αρχαιολογική πίστει και με τους ίδιους «ευσεβείς πόθους» του Βαυαρού Όθωνος Α’ εμπιστεύθηκε την ανύπαρκτη «ελληνικότητα» των γραικύλων συχνά και επικίνδυνα παρασυρόμενη από αυτούς και την διανοητική τους ανεπάρκεια. Κύριο έγκλημα των γραικύλων στο οποίο παρεσύρθη ο ξένος κόσμος υπήρξε η «εμπορία»  της πλαστογραφημένης εννοίας της δημοκρατίας που έγινα άκριτα παραδεκτή ως «ιδανικό πολίτευμα» ενώ για την Ελλάδα και τους Έλληνες εξεικόνιζε τη μήτρα της τυραννίας!

     «Ουκ εξ άλλης πολιτείας τυραννίς καθίσταται ή εκ δημοκρατίας» γράφει ο Πλάτων στη «Πολιτεία» του (βιβλίο 8ο) και αυτό οι γραικύλοι το κατέπνιξαν, προσπαθώντας να εξαγάγουν το δημοκρατικό προϊόν τους (μη διαθέτοντας άλλο) στη Δύση και κατάφεραν, εκμεταλλευόμενοι τη δυτική καλοπιστία, να οδηγήσουν τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό σε ένα κομβικό κοινωνικό αδιέξοδο το οποίο μόλις σήμερα συνειδητοποιούν. Με πονηριά πραματευτή παζαριών της Ανατολής, οι γραικύλοι προώθησαν το σκάρτο «εμπόρευμα» της δημοκρατίας στους αφελείς δυτικούς μην έχοντας τι άλλο να εκθέσουν στη κενή πραμάτειας «βιτρίνα» τους, εισπράττοντας τον …θαυμασμό καλοπίστων θιασωτών της αρχαίας Ελλάδος! Και η καταστροφή συντελέσθηκε όχι μόνο για τους γραικύλους αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο που καλόπιστα έως βλακωδώς αποδέχθηκε άκριτα το δημοκρατικό «εμπόρευμα» που του σέρβιραν οι παμπόνηροι γραικύλοι εμπορίσκοι.

     Κατόπιν αυτού, μέσα σε μία παγκόσμια σύγχυση και υπό τους αδήριτους νόμους των αναλογιών και των συγκοινωνούντων δοχείων, οι γραικύλοι πορεύονται στο κοινωνικό τους χάος παρασύροντας όχι μόνον τη κοινωνία τους αλλά και ολόκληρο τον ευρωπαϊκό Πολιτισμό τον οποίο εμφανίζονται, εξίσου ανίκανοι, να προστατεύσουν οι Ευρωπαίοι ταγοί του εμπεπλεγμένοι και αυτοί στη δημοκρατική φενάκη.

     Η κοινωνία των γραικύλων χωρισμένη θρησκευτικά σε θεοκράτες «ορθόδοξους» και γραφικούς «δωδεκαθεϊστές», σε δυτικόδουλους ασύνειδους της πολιτισμικής διαστάσεως της Δύσεως αλλά και σε θιασώτες της Ανατολής την οποία ταυτίζουν με χορούς της κοιλιάς και τερψιλαρύγγια ευωχία, πασχίζει να επιβεβαιώσει με κάθε τρόπο και σε κάθε της έκφανση τον Jakob Philipp Fallmerayer προς τον οποίο καλείται να «απαντήσει» το παρα-εκκλησιαστικό φερέφωνο, ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος ο οποίος ενέχεται για τη πλαστογράφηση της ίδιας της Ελληνικής Ιστορίας με αποτέλεσμα, όσοι σεβόμενοι την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, κρίνοντας από τα πεπραγμένα των γραικύλων να αναφωνούμε ότι ακόμη και εάν δεν υπήρχε ο Jakob Philipp Fallmerayer θα έπρεπε να τον …εφεύρουμε προκειμένου να αποφευχθεί η ταύτιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού με την αχρειότητα! Και το μόνο που απέμεινε (ίσως και αυτό αποτελεί λάθος που άγει σε φυλετική και εθνική παρερμηνεία…) είναι η διατήρηση των λέξεων «Ελλάς» και «Ελληνισμός» οφειλόμενο στη δύναμη του, έστω και μειονοτικού, Ελληνικού γονιδιώματος επί της πλειονότητος των ετεροκλήτων γονιδιωμάτων του ελλαδικού όχλου.

     Ο νόμος των αναλογιών ο οποίος ισχύει σήμερα στην ελλαδική κοινωνία είναι εμφανής και ερμηνεύσιμος. Εκατομμύρια ανελλήνιστων και ανέθνιστων γραικύλων έναντι ολίγιστων Ελλήνων είναι φυσικό και επόμενο να φέρουν τον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο στη σημερινή του αχρειότητα. Μία σταγόνα αρώματος σε έναν βόθρο, ούτε τα κόπρανα εξαφανίζει, ούτε την οσμή του, απλώς, η οσμή του αρώματος είναι πεπρωμένο να εξαφανίζεται! Το αυτό συμβαίνει σήμερα στην ελλαδική κοινωνία.

     Ο νόμος των συγκοινωνούντων δοχείων είναι και αυτός μία, ακόμη, τραγική πραγματικότητα για μία κοινωνία γραικύλων, στελεχωμένη από ομοίους γραικύλους των οποίων η αθλία ομοιογένεια δεν δέχεται εν μέσω της το ο,τιδήποτε «προεξάρχον» με αποτέλεσμα τον διωγμό των Ελλήνων από το νοσούν σώμα της.  Η πανταχόθεν παρατηρούμενη διαπλοκή στη σύγχρονη κοινωνία των γραικύλων δεν έχει τη «ρίζα» της παρά στο νόμο των συγκοινωνούντων δοχείων που την χαρακτηρίζει.

     Κάτω από όλες αυτές τις αρνητικές παραμέτρους ο μεγάλος ιστορικός εγκληματίας, ο οποίος δεν εγκλημάτησε, απλώς, κατά της κοινωνίας του αλλά εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, παραπλανώντας τους ευρωπαίους ομολόγους του, δολίως ενέταξε την «Ελλάδα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ισχυροποιήσει το κομματικό του καθεστώς και τη πολιτική του καριέρα έναντι ενδεχομένου εσωτερικής ανατροπής, γνωρίζοντας ότι η τότε (και η νυν) «Ελλάδα» δεν διέθετε την ελάχιστη ευρωπαϊκή Παιδεία ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει την ευρωπαϊκή σκέψη και τις πνευματικές αγωνίες των ευρωπαϊκών λαών, ούτε διέθετε την απαραίτητη οικονομική προϋπόθεση ώστε να μπορέσει να συμβιώσει αξιοπρεπώς εν μέσω των προηγμένων οικονομικώς ευρωπαϊκών λαών, μη διαθέτουσα ουδεμία τεχνολογική και βιομηχανική προοπτική λόγω πολιτιστικής υστέρησης σε όλους τους τομείς! Βεβαίως, άμοιροι ευθυνών δεν ήσαν και οι τότε (και οι νυν!) ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι δέχθηκαν με πανηγυρισμούς την ένταξη ενός καθυστερημένου «φτωχού συγγενή» στη χορεία των ευημερούντων χωρίς να ανησυχήσουν, όταν έπρεπε, ενώ σήμερα καταφέρονται λάβροι εναντίον της χώρας των γραικύλων λες και αυτοί ήσαν, επιεικώς, …απληροφόρητοι για το απελπιστικό «προφίλ» μιας χώρας χωρίς υποδομές!

     Έκτοτε, μια «Ελλάδα» ανέθνιστη και χωρίς φυλετικό «περίγραμμα», χωρίς καν κοινή γλώσσα με τη «Βαβυλωνία» του Βυζαντίου διαρκώς επίκαιρη, χωρίς κοινωνική ομοιογένεια και με έντονες εσωτερικές θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, χωρίς εθνική κυριαρχία και χωρίς αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς πολιτική και εν γένει Παιδεία, χωρίς τεχνογνωσία και χωρίς υποδομές, χωρίς οικονομικό όραμα και, κυρίως, χωρίς κοινωνική συνοχή, σύρεται για Πέμπτη δεκαετία σιτιζόμενη με ξένα υψηλότοκα δανεικά των οποίων το μείζον μέρος κατασπαταλά για την κάλυψη ταπεινών, εφήμερων, υλιστικών αναγκών, υποθηκεύοντας ακόμη και το μέλλον των αγέννητων παιδιών της! Και όταν οι τοκογλείφοι-δανειστές της απαιτούν τα δανεικά τους οι γραικύλοι εξεγείρονται ως χαμένοι χαρτοπαίχτες και επιχειρούν να ξεπουλήσουν ακόμη και τα λείψανα των εκτελεσμένων βάσει του νόμου των αντιποίνων νεκρών τους, προκειμένου να αποφύγουν την επιστροφή των  όσων κατασπατάλησαν και οφείλουν! Έτσι, τους φταίει ο οποιοσδήποτε άλλος (η Angela Merkel, ο Wolfgang Schäuble κλπ κλπ) πλην του ηλιθίου εαυτού τους! Και, βεβαίως, οι γραικύλοι, ως ακραιφνείς …αντιφασίστες επιχειρούν να ταυτίσουν τους «άλλους» με τον, κατ΄ αυτούς, δαιμονοποιημένο …Φασισμό,  εξορκίζοντας και «τσουβαλιάζοντας» (έτσι νομίζουν οι ηλίθιοι…) το «κακό» το οποίο επιμένουν να αποδίδουν στον οιονδήποτε άλλο πλην του αθλίου εαυτού τους.

     Η πρόσφατη κατάληξη του «βίου και της πολιτείας» των γραικύλων έφερε αυτή τη χώρα στο εδώλιο του κατηγορουμένου ως κυρίως ενόχου της άλωσης της Ευρώπης από αλλόφυλους μετανάστες. Όπως ήταν φυσικό, μία χώρα-ξέφραγο αμπέλι, χωρίς τη στοιχειώδη βούληση κυριαρχίας και χωρίς τη βασική δυνατότητα του ελέγχου των συνόρων της, κατάντησε η «κερκόπορτα» της Ευρώπης επιτρέποντας στους αλλόφυλους να φτάσουν όχι απλώς στα πρόθυρα της Βιέννης αλλά στον απώτατο Ευρωπαϊκό Βορρά λόγω της αφροσύνης και των ευρωπαίων δημοκρατικών κυβερνήσεων να εντάξουν στη «Συνθήκη Shengen»  μια χώρα «πανταχόθεν» αναξιόπιστη και διάτρητη.

     Αναφορικά με τη λαθρομετανάστευση οι παράμετροί της είναι γνωστές και εύκολα εννοούμενες.

     Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η λαθρομετανάστευση συνιστά ριζική αλλοίωση μιας Κοινωνίας εκθέτοντάς την σε ήττα αποσύνθεσης άνευ «πυροβολισμού»! Εάν μία χώρα ηττάται υπό συνθήκες πολέμου, πολύ πιο ύπουλα και αιφνιδιαστικά «γονατίζει» από την αποσύνθεση της ίδιας της Κοινωνίας της, κάτι που μπορεί να επιτύχει η «κερκόπορτα» της λαθρομετανάστευσης και εισβολής ανεξέλεγκτων αλλοφύλων οι οποίοι σε δεδομένο χρόνο θα την νοθεύσουν, θα την αλλοιώσουν, θα την μετατρέψουν σε μάζα ανίκανη να έχει γνώση της ταυτότητας και του προορισμού της, με αποτέλεσμα την αμαχητί παράδοσή της στον οιονδήποτε!

     Αρχικά,, η λαθρομετανάστευση εξυπηρετεί μόνον συμφέροντα αντίθετα προς την Κοινωνία που την υφίσταται γι αυτό και όσοι την υποδαυλίζουν διαπράττουν έγκλημα κατά του Πολιτισμού και της Κοινωνίας άξιο ανάλογης τιμωρίας.

     Η λαθρομετανάστευση αντίκειται στον Πολιτισμό διότι υπηρετεί το δουλεμπόριο το οποίο, επ΄ ουδενί θα πρέπει να υπάρχει σε μία πολιτισμένη Κοινωνία! Ο λαθρομετανάστης, εκτός της εκμετάλλευσής του ως φθηνών εργατικών χειρών, δεν θα μπορέσει να μορφωθεί όπου και εάν βρεθεί με αποτέλεσμα να διευρύνει το στίγμα της αμορφωσιάς σε μία Κοινωνία και, ως μη ικανός να εννοήσει νομοθεσία, ουδέποτε θα εννοήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως Πολίτη μιας Κοινωνίας, με συνέπεια ο ίδιος να παρατείνει μέχρι θανάτου την υποτίμησή του ως Ανθρώπου και την εκμετάλλευσή του. Τέλος, ως λάθρα βιών, ουδέποτε αποκτά επαφή με τον Πολιτισμό της Κοινωνίας στην οποία θα βρεθεί με αποτέλεσμα να παραμένει μέχρι τέλους αναφομοίωτος και αποσκορακιστέος με ό,τι προσβλητικό για την προσωπικότητά του, αυτό σημαίνει! Η λαθρομετανάστευση, λοιπόν, είναι έγκλημα κατά του Ανθρωπισμού και όσοι ενέχονται σε αυτό είναι ένοχοι εγκλήματος καθοσίωσης!

     Ο λαθρομετανάστης, υποκείμενος στις ανάγκες επιβιώσεως, δεν μπορεί να εργασθεί νόμιμα, οπότε, υπόκειται σε απάνθρωπη εκμετάλλευση! Και αυτή η αναπόφευκτη εκμετάλλευση του λαθρομετανάστη θα «εισπραχθεί» από επιτηδείους της παρα-εργασίας, της παρα-οικονομίας και των κυκλωμάτων που παράγουν εγκληματικότητα! Η «χρήση» του ως φθηνών εργατικών χειρών κατεδαφίζει το εργασιακό «οικοδόμημα» της Κοινωνίας που τον υφίσταται, ακυρώνει το εργασιακό δίκαιο, ευτελίζει την ίδια την εργασία! Παράλληλα, καταργεί το ασφαλιστικό σύστημα διότι, ασφαλώς, ο λαθρομετανάστης ως ανασφάλιστος επιδεινώνει την αποτελεσματικότητα του ασφαλιστικού συστήματος οδηγώντας το μαθηματικά σε κατάρρευση.

     Υπό τις δύο παραπάνω αυτονόητες αρνητικές επιπτώσεις, γίνεται αντιληπτό ότι η ίδια η Κοινωνία θα πρέπει να αποτρέπει την λαθρομετανάστευση στην επικράτειά της  και οι Πολίτες της να παραστέκουν φρουροί των «συνόρων» της… Έτσι, αναδεικνύεται ένα εύλογο ερώτημα : αφού η λαθρομετανάστευση στρέφεται άμεσα εναντίον της Κοινωνίας  η οποία την υφίσταται, «ποιον» πραγματικά ωφελεί και «ποιος» ενέχεται, πραγματικά, γι αυτήν την εισβολή που εξουδετερώνει Κοινωνίες χωρίς μία «πιστολιά»; Η απάντηση είναι αυτονόητη : η λαθρομετανάστευση ωφελεί ΜΟΝΟΝ τους ΕΧΘΡΟΥΣ της Κοινωνίας την οποία επηρεάζει και οι εχθροί αυτοί μπορεί να είναι εξωτερικοί, εσωτερικοί ή ταυτοχρόνως και οι δύο.

     Κατά κανόνα, η λαθρομετανάστευση παρέχει μία «πλατφόρμα» αλληλο-προώθησης κοινών συμφερόντων στους εξωτερικούς κι εσωτερικούς εχθρούς μιας Κοινωνίας και αυτό είναι πασιφανές στην περίπτωση της σημερινής «Ελλάδας» της οποίας οι εθνικές αντιστάσεις κρίθηκαν ανυπέρβλητες για μία μετωπική στρατιωτική κάμψη από τους «ενδιαφερομένους» μεταπολεμικούς «νομείς» της αλλά και τους πάντοτε υποβλέποντες «γείτονες». Η «Ελλάδα», η οποία από την παραμονή του θανάτου του Ι. Μεταξά κυβερνάται από τις βρεταννικές και, μεταπολεμικώς, από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ως εκ του πολεμικού της «παρελθόντος»,  δεν θα μπορούσε να υποταγεί και να αλλοτριωθεί με την χρήση στρατιωτικής ισχύος (δεν ήμασταν, άλλωστε Βιετ-Ναμ…) αλλά μόνον με την υιοθέτηση ευφυέστερων τακτικών που θα έκαμπταν έναν αποβλακωμένο λαό που, όμως, ο Ελληνικός δεν ήταν! Έτσι άρχισε μεθοδικά η αλλοίωση της εθνικής ευφυίας των άλλοτε Ελλήνων, με την εισαγωγή στην άλλοτε Ελληνική Κοινωνία, μαζικών ψυχοτεχνικών αγωγών  οι οποίες είχαν ως στόχο την απονεύρωση της εθνικής μνήμης και της αποκοπής των λώρων εθνικής καταγωγής, μέσα από την διάδοση μιας «οικουμενικής αντίληψης» δήθεν «πανανθρωπίνων ιδεωδών»! Η εισαγωγή αυτών των μαζικών αγωγών πέρασε μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες της δεκαετίας του ’60 αφού επείσθησαν οι κατέχοντες την εξουσία σ’ αυτή την χώρα στην οποία, άλλωστε, επί τούτου προωθήθηκαν.

     Η, μεταπολεμικώς, καλοστημένη από το Langley συστηματική νόθευση της Κοινωνίας μας με ανθελληνικές νευρώσεις και συμπλεγματικές ενοχές, με την παράλληλη υποστολή του εκπαιδευτικού πήχη ο οποίος κατέληξε στο ναδίρ, έφερε το πολυπόθητο για τους εχθρούς μας αποτέλεσμα ώστε να καταφέρουν, επί τέλους να πείσουν τους ελλαδίτες πλέον (και όχι Έλληνες, ως μη διαθέτοντες Ελληνική συνείδηση και Παιδεία) όχι μόνον να μην ανθίστανται επί δεκαετίες στην ολοφάνερη μεθόδευση αλώσεως της χώρας από λαθροεισβολείς αλλά και να παραμένουν ευμενώς ουδέτεροι στην λαθρομετανάστευση! Ποιος όμως και πώς «άνοιξε» την κερκόπορτα της λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα;

     Αυτή, καθαυτή, η λαθρομετανάστευση δεν επιτυγχάνει εάν η «κερκόπορτα» δεν ανοίξει εκ των «έσω». Αυτή η «κερκόπορτα» αν άνοιγε εκ των «έξω» θα ήταν τακτικός στρατιωτικός πόλεμος! Ανοίγει μόνον από «μέσα» γι αυτό και ανοίγει «αθόρυβα», απρόβλεπτα εγκαταλείποντας ξαφνικά ακάλυπτα τα θύματά της που βρίσκονται στο εσωτερικό… Στην «Ελλάδα», η «κερκόπορτα» της λαθρομετανάστευσης άνοιξε με το χέρι του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος, ως «υπουργός εξωτερικών» της προδοτικής «κυβέρνησης» του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, διακόρευσε, κυριολεκτικά, για πρώτη φορά τα σύνορά μας, επιτρέποντας στο πρώτο κύμα τέως βαρυποινιτών στις φυλακές της Αλβανίας να κατακλύσουν την Αθήνα! Υπό το πρόσχημα «φιλανθρωπικής» αντιμετώπισης, ο Αντώνης Σαμαράς άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου για την κατάκτηση της χώρας από τα εκατομμύρια των λαθρομεταναστών που ακολούθησαν υπό τις  προδοτικές, επίσης, «κυβερνήσεις» που ακολούθησαν! Και πάλι η «δεξιά» και όχι η «αριστερά» είχε επαναλάβει την …μυριοστή προδοσία κατά της χώρας με την υποστήριξη των «δεξιών» ψηφοφόρων της, αφού στην «Ελλάδα» η «αριστερά» δεν χρειάζεται να χρεωθεί περισσότερες εθνοπροδοσίες από την εποχή του Μπελογιάννη! Και αυτό απεδείχθη, επίσης, ευφυής πρόνοια του Langley το οποίο, διατηρώντας στο απυρόβλητο την «αριστερά» διαθέτει σήμερα την χρυσή του εφεδρεία στο πρόσωπο του «ΣΥΡΙΖΑ» ώστε να μπορεί να εξουσιάζει την Ελλάδα και μετά τα όσα, τραγικά, θα επακολουθήσουν! Στο Langley αποφασίζουν ευφυείς κατά των ανοήτων και είναι φυσικό ο αγώνας να είναι άνισος! Το ζήτημα είναι ως πότε οι βλάκες θα παραμένουν εν αγνοία του μειονεκτήματός τους παρά το ότι υφίστανται «βαθιά στο πετσί» τους τις συνέπειες της βλακείας τους…

     Και εν όψει όλων αυτών, ο ελλαδικός πληθυσμός εξακολουθεί να λάμπει με την βλακεία του. Και δεν αναφέρομαι στους πάσης φύσεως οίκοθεν νοουμένους ως ελαττωματικούς, είτε «αριστερούς» (ο θεός να τους κάνει…) είτε στους πάσης φύσεως «δεξιούς» (επίσης επικαλούμαι το αυτό…), αλλά σε εκείνους που δηλώνουν «Εθνικιστές» και «Πατριώτες» παραμένοντας απλώς ηλίθιοι ως στοχοποιούντες τους λαθρομετανάστες αντί να στοχοποιήσουν εκείνον που ανοίγει «κερκόπορτες»!

     Αντί, λοιπόν, όσοι δηλώνουν «υποψιασμένοι» για την επιχειρούμενη εδώ και δεκαετίες λαθροεισβολή να κόψουν το χέρι του Αντώνη Σαμαρά και όλων των μετά από αυτόν εθνοπροδοτών που διατηρούν ορθάνοιχτη την «κερκόπορτα», προτιμούν να καταδιώκουν μεμονωμένους λαθρομετανάστες στα στενοσόκακα λες και αν μειώσουν τον πληθυσμό τους κατά μερικούς θα λυθεί το πρόβλημα σαν να μπορούσε να περιορισθεί η υγρασία στη Κέρκυρα αφαιρώντας ένα φλιτζάνι …θάλασσα από το Ιόνιο! Είναι απορίας άξια αυτή η προβοκατόρικη επιμονή των ηλιθίων διωκτών μεμονωμένων λαθρομεταναστών να μην εννοούν ότι με την βλακώδη τακτική τους ενισχύουν την λαθρομετανάστευση ηρωποιώντας ως θύματα τους λαθροεισβολείς… Όμως, οι ηλίθιοι διώκτες μεμονωμένων λαθρομεταναστών που νομίζουν εαυτούς ως «εθνικιστές» και «πατριώτες» δεν είναι ό,τι πιο επικίνδυνο για τις μαθηματικά τραγικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Οι ίδιες οι κρατικές μυστικές υπηρεσίες μεθοδεύουν την εκτροπή και κατάπνιξη της λαϊκής εξέγερσης η οποία αναμένεται χωρίς καμιάν αμφισβήτηση από τους πάντες!

     Ήδη, αρχίζει να εφαρμόζεται το σενάριο των «εκδικητικών βιαιοπραγιών» κατά μεμονωμένων λαθρομεταναστών από δήθεν «εθνικιστές» που δεν είναι άλλοι από κρατικοί προβοκάτορες οι οποίοι επιδιώκουν να διαμορφώσουν «εξελίξεις» παρασύροντας, βεβαίως και κενοκέφαλους συνοικιακούς ροπαλοφόρους ξωπίσω τους… Τα κρούσματα βιαιοπραγιών κατά μεμονωμένων λαθρομεταναστών που προβάλλονται κατά κόρον από τους υπαιτίους της λαθρομετανάστευσης δεν είναι παρά μια κακοστημένη προβοκάτσια κατάπνιξης της λαϊκής οργής και παράτασης του εφαρμοζόμενου πλάνου άλωσης της χώρας και όχι μόνο...

     Σήμερα, με σπασμωδικές ενέργειες οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να σωθούν από την άλωση ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών κυμάτων που διεισδύουν στη γηραιά ήπειρο μέσω της «κερκόπορτας» των γραικύλων, ενώ ταυτοχρόνως, πασχίζουν να απαλλαγούν από τη συνεχή οικονομική «αιμοδοσία» ενός λαού χωρίς κανένα εχέγγυο μελλοντικής οικονομικής αυτοδυναμίας, αποφασισμένος να ζει με δανεικά!

     Για τους ίδιους τους γραικύλους δε τίθεται καν ζήτημα και εξακολουθούν να μην έχουν συνείδηση του καταντήματός τους! Για εμάς, όμως, τους Έλληνες, το ζήτημα είναι σαφέστατο και επιτακτικό, αρνούμενοι να βλέπουμε την Ελλάδα και τον Ελληνισμό διαπομπευόμενο από συνενόχους μεν, πλην, πασιφανέστατα θιγόμενους Ευρωπαίους. Και αυτή η διαπόμπευση της Ελλάδος και του Ελληνισμού καλεί τους ελάχιστους απομένοντες Έλληνες σε ανάληψη δράσης η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη.

     Εν όψει, λοιπόν των συνεχώς επιδεινούμενων εξελίξεων το «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ» επανέρχεται, ως πρώτο βήμα στο αίτημα λαϊκής εντολής το οποίο, ήδη έχει καταθέσει από της 15ης Ιουλίου 2015 και το οποίο είχε ως εξής:

     «Το "ΕΛΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ" ως φορέας άσκησης πολιτειακής δράσης συλλογικά διοικούμενος και κηδόμενος την νομιμότητα αλλά και την κοινωνική τάξη επί της οποίας λόγον έχει μόνον ο Ελληνικός λαός, απευθύνει αίτημα χορήγησης λαϊκής εντολής προκειμένου:

     1. Να εξοβελισθεί το παρόν διεφθαρμένο καθεστώς των εγκληματιών κοινοβουλευτικών ανθελλήνων και να ανορθωθεί το Πολίτευμα της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ" επί τη βάσει των Αξιών και Αρχών της Πλατωνικής "Πολιτείας" τηρουμένων των συνταγματικών προϋποθέσεων μιας ευνομουμένης κοινωνίας.

     2. Να αναγνωρισθεί αναδρομικά (με το νομικό προηγούμενο της δίκης της Νυρεμβέργης) η ενοχή ως εγκληματιών καθοσίωσης όλων των συμμετασχόντων ή συμμετεχόντων σε άσκηση δημόσιας διοίκησης (όπως ορίζονται εν συνεχεία) κατά τα 70 τελευταία χρόνια.

     3. Να επιτραπεί η άμεση δημόσια εκτέλεση ως νόμιμη ποινή εναντίον όλων όσων κατά τα τελευταία 70 χρόνια άσκησαν καθ' οιονδήποτε τρόπο δημόσια νομοθετική, δικαστική και εκτελεστική εξουσία και, πολιτικά, από του βαθμού του "προέδρου δημοκρατίας, πρωθυπουργών, υπουργών, υφυπουργών και βουλευτών" μέχρι του βαθμού του "διευθυντή υπουργείου", δικαστικά όλων των "προέδρων του Αρείου Πάγου", στρατιωτικά και αστυνομικά όλων των διατελεσάντων "αρχηγών" στρατού και σωμάτων ασφαλείας.

     4. Να επιτραπεί η άμεση δημόσια εκτέλεση ως νόμιμη ποινή εναντίον όλων όσων κατά τα τελευταία 70 χρόνια διαχειρίσθηκαν ως ιδιοκτήτες, διευθυντές και παραγωγοί μέσα "μαζικής ενημέρωσης" παραπλανώντας δόλια τους Έλληνες!

     Τα αποσπάσματα τα οποία θα εκτελέσουν τα εκ της λαϊκής εντολής απορρέοντα θα επανδρώνονται από άνδρες του τακτικού Ελληνικού Στρατού κατόπιν κλήρωσης μη δυναμένων να προτάξουν άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος κάτι το οποίο θα επισύρει την ποινή του θανάτου για κάθε αρνούμενο!

     Αυτό είναι το μόνο σχέδιο "Λαϊκής Εντολής" που συγχωρείται υπό των περιστάσεων πλήρους διάλυσης της χώρας!»

     Το ως άνω, πρώτο βήμα, που θα πρέπει να αποτελέσει πρόταγμα επίτευξης παντί τρόπω εν μέσω ενός εσμού ηλιθίων, θα προσδώσει το κύρος της «λαϊκής» συναίνεσης στην ανάδειξη αλλά και εδραίωση μιας ακομμάτιστης Πολιτείας η οποία θα νομιμοποιηθεί να θεμελιώσει ένα καθεστώς δραστικής αντιμετώπισης της ελλαδικής αποσύνθεσης και να δρομολογήσει μία αναστατική πορεία με «πυρήνα» συνειδητούς Έλληνες.

     Ακολούθως, η ακομμάτιστη Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να προσφύγει στην άμεση συγκρότηση Κυβερνητικής Δημογεροντίας αποτελούμενης από πνευματικούς και μόνον Ανθρώπους, μηδέποτε εμπλακέντες με το κομματικό κοινοβουλευτισμό ή τις εκφάνσεις του. Η Κυβερνητική Δημογεροντία θα πρέπει, αμέσως, να συγκροτήσει επιτροπή ελέγχου του εμφανιζομένου ως «χρέους» της χώρας και εντός τακτής προθεσμίας να αποφανθεί εάν όντως υπάρχει χρέος της χώρας και έναντι ποίου, ενώ, σε καταφατικό συμπέρασμα να επισπευσθούν οι διαδικασίες πλήρους εξόφλησης ακόμη και στη περίπτωση να εξαναγκασθεί ο ιθαγενής πληθυσμός σε μακροχρόνια πείνα, διδασκόμενος σε μελλοντική χρηστή οικονομική διαχείριση! Η συνέχιση της διακυβέρνησης θα πρέπει να έχει ως πρόταγμα τη δημιουργία ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας , την κατάρτιση ισχυρής νομοθεσίας που θα προστατεύει την υπόσταση της Φυλής και του Έθνους καθώς και την εθνική κυριαρχία με την παράλληλη ανάπτυξη προγραμμάτων Παιδείας για τους αστοιχείωτους γραικύλους οι οποίοι θα πρέπει να εισαχθούν σε τρόπο ηθικής αλλά και πολιτισμικής σκέψεως ως παντελώς ανήθικοι και απολίτιστοι ώστε να μην επαναληφθεί το παρακμιακό φαινόμενό τους στο Ελληνικό μέλλον. Τέλος, θα πρέπει να διαμορφωθεί σχήμα Σωματειακού Κράτους το οποίο δια της ψήφου των επαϊόντων και μόνον θα μπορεί να λαμβάνει τις ορθότερες αποφάσεις χωρίς τα φαινόμενα της νοητικής αναρχίας και παρακμής που χαρακτηρίζουν τη δημοκρατία στην οποία δύο αστοιχείωτοι καταργούν τη γνώμη ενός επαίοντος.

     Μία ευνομουμένη Κοινωνία μπορεί να μακροημερεύσει δια της Παιδείας και της Ισχύος  και προς αυτές τις κατευθύνσεις θα πρέπει να κινηθεί η απομείνασα μειονότητα των Ελλήνων εάν θέλει να επιβιώσει της επερχόμενης καταστροφής.UNSER VORSCHLAG

     Nach 42 Jahren der unseligen Wiederkehr der faulen Demokratie.. Griechenland befindet sich in voelliger Aufloesung und Unwuerdigkeit und wird von den europaeischen Partnern als Vernichter Europas berufen.Aus dem Grund,dass dieses Land seine  Grenzen,und dadurch die Grenzen Europas nicht beschirmen kann..Von diesen durchlaessigen Grenzen wird Europa von den asiatischen Invasoren ueberflutet,die  die nationale Identitaet und Eigenstaendigkeit der Voelker  Europas in Gefahr bringen..Das heutige, demokratische, selbstzerstoerte Griechenland wird als der Zerstoerer des Sinnes des heroischen Kampfes des Prinzes Eugen beschimpft,der einst, Europa von den osmanischen Angriffen verteidigte..und daher die Heimat von Platon und Aristotelis als Minenfeld des Kontinentes gelten sollte.
.
     Aber es tut uns leid,dass die Voelker Europas die moderne bittere ..griechische Realitaet.nicht begreifen..die als geschichtliches Produkt aus den vorroemischen Eroberungszeiten kam,als die Mehrheit der Einwohner ihre traditonellen Glaubensvorstellungen aufgab,fremde Glaubenswelten annahm und somit ihre nationale und kulturelle Identitaet preissgab...Seit der roemischen Eroberungszeit,bis zu der Zeit ,als der bayerische junger Koenig Otto in diesem landeskundlich benannten,griechischen Land die Krone bekam,wurde von keinem Historiker eine regelrechte Existenz des Hellenentums auf der balkanischen Halbinsel festgestellt...Nachdem der Otto im Jahre 1833 gekommen war,wurde ein sogennanter griechischer Staat gegruendet,der von dem aufgeklaerten Koenig regiert aber von einer Mischrasse ,Resten von fremden Invasoren,mit allen Begleiterscheinungen,.schon laengst heimgesucht und bewohnt war.
.
     Was geschah damals..Ein junger Koenig aus Bayer ,der guten Glaubens war,wollte das kulturelle Hellas auferstehen.Aber das sogennante ,dem Name nach,griechische Volk,das er vorfand,war schon eine bunte Mischung von den Erben asiatischen,tuerkischen,slawischen usw..Invasoren..Im Laufe der Jahrhunderte ,ab der roemischen Besatzung bis zu der Zeit der Greundung der sogennanten griechischen ,multirassischen Staates,die.. Nachfahren von Platon und Aristotelis waren schon in einen vaterlandslosen, Mischungspoebel verwandelt..Mit  ganz wenigen Ausnahmen,die sich bis heute von den uebrigen Bevoelkerung differenzieren.
.
     Es wird von der Mentalitaet der heutigen sogennanten griechischen,aber nicht echten hellenischen Bevoelkerung geschlusstfolgert,dass sie   der internationalen Beschimpfungen wuerdig  sei..Aber ,wenn wir vor Hellas und Hellenen den geringsten Respekt bekunden sollten,dann  sollten wir den Poebel,der heute dieses Land bewohnt,und zwar  seit der nachroemischen Zeit,nicht als hellenische Nation,sondern ,als sogennante griechische Volk verachtungsvoll bezeichnen..Aus diesem Grund,alle,die das Hellenentun und Hellas respektieren,duerfen auf keine Weise,dieses Mischvolk als hellenisch charakterisieren..Denn diese Mischmasse,in der Mehrheit,ist ein Konglomerat von fremden, nicht hellenischen Resten von wildfremden Kolonisatoren ,die dieses, dem Name nach ,Griechenland bewohnen,obwohl diese Masse traurigerweise..griechische Ausweise zeigen kann.
.
     Obgleich der Otto mit dem  Beitrag de bayerischen Polizisten eine staatliche Ordnung zurechtstutzte,nach seinem Exil ,kamen wieder die eingeborenen pseudogriechischen Banditen..Ab 1862 bis  heute ..diese zeitlosen Banditen veranstalten ein komitragisches Schattentheater ..und die ganze Welt kann darueber nur kaputtlachen..Also heute in diesem,dem Name  nach ,griechischen Raum,bis auf wenige Ausnahmen,zeigen die meisten Einwohner ,mit ihrem niedertraechtigen Verhalten ein elendes Bild von Entartung und idiotischer Selbstzerfleischung,das von den Voelkern Europas und Asiens, als das Bild von einem Pariasvolk empfunden wird....Diese Pseudogriechen mit ihrem miserablen Verhalten ihres kulturellen Verfalls,vernichten den echten Geist des Hellenentums und machen der zivilisierten Welt schwer,eine klare Trennungslinie zu ziehen, zwischen den Pseudogriechen und den echten Hellenen.
.
     Diese Pseudogriechischen  verueben schon laengst ihre kulturellen Verbrechen an der Kultur der ganzen Menschheit,die guten Glaubens ist,und aus Interesse an der Antike und von dem demselben Wunschgedanken beherrscht,wie einst der Koenig Otto,auf die nicht real existierende hellenische Art der Pseudogriechen verlassen hatte..Aber doch die Hinterlist der heutigen Pseudogriechen konnte diese Welt taeuschen und verleiten..Das Hauptverbrechen der heutigen sogennanten Griechen war  der..Schmuddelhandel mit dem  verfaelschten Begriff der Demokratie..indem sie dieses falsches Produkt,als den idealen Staat der Welt weissmachen konnten..Obwohl der Begriff der Demokratie,fuer die Hellenen eine ideale Gebaermutter der Tyrannei gewesen sei.
.
     Nur in einer Demokratie ,kann die Tyrannei geboren werden..schrieb Platon in seinem..Staat..Buch 8..Aber dies wurde auch von den Pseudogriechen listigerweise verschwiegen..Und dann sie haben dieses faules und falsches Produkt an die westliche Kulturwelt exportiert und dadurch die Kultur in eine Ausweglosigkeit,deren Betrug heute allen schon bewusst wird, gebracht..Mit einer hinterhaeltigen ,orientalischen Mentalitaet,die Pseudogriechen haben es an die gutglaeubigen Menschen Europas verkauft,weil sie sich nichts anderes zu verkaufen ausdenken konnten..Und somit die sogennanten Neugriechen haben die Bewunderung der gutglaeubigen Verehrer des alten Hellas augenutzt und hervorgezaubert..So kam die vielseitige Katastrophe nicht nur fuer die listigen Pseudogriechen ,sondern fuer die ganze Welt,die von diesen listigen Leuten das falsche, demokratische Produkt ..gekauft hatte.
.
     Und daher ,im Rahmen einer Weltverwirrung,den analogischen Gesetzen und den Gesetzen der kommunizierenden Roehre gehorchend,die Pseudogriechen gehen ins Chaos hinein und parallel damit, stuerzen die Kultur Europas ins Chaos, deren  Existenz ihre politische Fuehrung eigentlich nicht wahren kann,weil sie in dieselbe Falle des demokratischen Betruges involviert ist..Die heutige pseudogriechische Gesellschaft ist gespalten zwischen den Orthodoxen und komischen Heiden.den Hoerigen der kulturellen Dimension des Westens und den Verehrern des Orients,die den Bauchtanz als Bestandteil..einer Art Kultur verstehen..Diese Gesellschaft versucht vielseitig den Jakob Fallmerayer zu rechtfertigen..Der ausfuehrende Organ der parakirchlichen Kreisen..der bekannte Papparigopoylos ist der grosse Faelscher der griechischen Geschichte gewesen..aber er wird von den Tatsachen dementiert..Alle,die Hellas respektieren..sollten einen Fallmerayer erfinden,fallss der Fallmerayer nicht existierte...sodass das Hellenentum nicht mit dem niedertraechtigen Pseudogriechen  verwechselt werden wird.
.
     Was uebrig geblieben ist..[eventuell koennte ein Fehler sein,der in ein Missverstaendnis fuehren koennte,rassischen oder nationaler Art..]ist Folgendes..Das Weiterbestehen der Woerter Hellas und Hellenentum duerfte heute nur fuer die wenigen Traeger des griechischen Genoms gelten..und davon wird die Mehrheit der Pseudogriechen ausgeschlossen ..Die analogischen Gesetzen zeigen ,dass Millionen vaterlandslose und nationslose Pseudogriechen, wenigen echten Hellenen gegenueber stehen..Und dies erklaert den heutigen Untergang.
.
     Ein aromatischer Tropfen in einer Grube kann  weder die Exkremente noch ihre uebelriechende Wirkung austilgen..und daher die aromatische Wirkung verschwindet..Das Gesetz der kommuniziereden Roehre ist leider eine tragische Realitaet..fuer die miserable pseudogriechische Gesellschaft..Ihre elende Gleichschaltung kann nichts etwas Hoehres akzeptieren..und damit die echten Hellenen werden verfolgt...Unter diesen Parametern,der groesste, historische, politische  Krimineller Konstantinos Karamanlis ist nicht nur ein Verbrecher fuer Griechenland,sondern fuer ganz Europa gewesen..weil er das Land in die EU eingeschlossen hatte,um seine innere Herrschaft zu festigen,obwohl er wusste,dass Griechenland keine europaeische Kultur und kein Potenzial besitzte,um die Kultur ,die Bildungsprozesse und die oekonomischen Herausforderungen zu verfolgen..Und ausserdem,er wusste ganz genau,dass das Land keine technologische und industrielle Struktur hatte..Grosse Verantwortung dafuer trugen auch die politischen Elite Europas,die in die EU ein unterentwickeltes Land annahmen,das immer als ein armer Verwandter gelten sollte.

     Seitdem das Land geht,ohne klares nationales Bewusstsein,ohne klare Rassenrahmen und gemeisame Sprachbasis,ohne soziale Homogenitaet,von religoesen Spaltungen beherrscht,ohne starke Armee und politische Bildung und Erziehung ohne technologische Struktur und klare oekonomische Vision.. hemmingslos,jahrzehntelang.. den Weg in den Abgrund der Zinsversklavung, der Wucherei und der Danistokratie..in der toedlichen Falle des fremdgesteurten Konsumwahnes..Auch die Wiegen der Ungeborenen werden dazu verpfaendet..Nunmehr fordern die Zinsdynasten unverzueglich ihr Leihgeld zurueck..und was machen die Pseudogriechen..sie spielen einfach verrueckt...Aber trotzdem ,sie haben alles schon vergeudet.Sie wollen andere ihre Schuld in die Schuhe schieben..und sie greifen verbal fremde politische Personen an,als die Verantwortlichen fuer ihre eigene Misere..seien es..Merkel oder Schaeuble..Und in ihrem Wahn verfallend, als..Antifaschisten..versuchen schon wieder den Faschismus zu daemonisieren..um einen Suendebock zu entdecken,um ihre grosse Schuld vergeblich zu kompensieren.
.
     Als logische Folge dieser Entartung des Landes ,Griechenland wurde die offene Tuer fuer die Eroberung Europas ,von den andersrassischen Zuwanderern.Das Land kann seine Grenzen nicht kontrollieren..So steht an der Anklagebank,weil diese Ueberflutung nicht stoppen will und kann..Die politische Fuehrung Europas ist auch dafuer verantwortlich,weil auf dieses morsches ,durchlaessiges und unglaubwuerdiges Land dummerweise verlassen hatte..und  in die Shengen Konvention eingeschlossen hatte.
.
     Es ist selbstverstaendlich,dass die illegale Zuwanderung eine dramatische Gefahr fuer die totale Ueberfremdung der Gesellschaft mit sich bringt.Sollte ein Land,ganz schwer, im Kriegszustand fallen,dann waere listigerweise eine leichtere Beute,wenn das Land, durch eine fremde Ueberschwemmung von andersrassischen illegalen Einwaderern erstickt wuerde..die in einer bestimmten Stunde ,in eine willenlose,identitaetslose,verteidungsunwillige amorphe Masse verwandelt wuerde ,und die bereit waere, fuer die bedingunslose Kapitulation..Die illegale Zuwanderung dient,grundsaetzlich,asozialen Interessenszirkeln,die sie unterstuetzen,und die sind die Verbrecher an  den wirklichen Interessen der Kultur und der Gemeinschaft,und diese Kreisen muessen bestraft werden..Die illegale Zuwanderung dient nur dem Sklavenhandel ,der undenkbar in einer zivilsierten Gesellschaft sein muesse..Der Zuwanderer selbst, wird eine bildungslose,rechtlose Ausbeutungsmasse ,ohne Integrationsfaehigkeit werden,die ohne das noetige Bewusstsein von Rechten und Pflichten in den Sumpf der Rechtlosigkeit und der Selbstentwuerdigung ,am Rande der Gemeinschaft,versinkt..Also,die illegale Einwanderung stellt ein Verbrechen an seiner elementaren menschlichen Persoenlichkeit dar,und diejenigen Kraefte,die ihn dazu treiben lassen,sind nichts etwas anderes ,als Kriminelle,die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit schamlos begehen.
.
     Der illegale Einwanderer ,dem einfachen Lebenskampfgesetz gehorchend,kann nicht legal arbeiten,..also er wird selber ein ideales Opfer seiner eigenen Ausbeutung,von den kapitalistischen Kreisen,die ihn als billige Arbeitskraft herabstufen und ausnutzen werden.Diese Auspluenderung geht in die ganze Gesellschaft weiter,die in die Flut der groben ,systematischen ,massiven Verletzungen des Arbeits-und Versicherungsrechtes erstickt werden wird..Dies ist ein unmissverstaendliches Zeichen fuer den totalen Zusammenbruch des zivilisierten Arbeitsrechtes..Daraus kommt eine grosse Frage..Wem dient diese elende Situation..Die Antwort ist klar..Es dient nicht der Gemeinschaft,die ihre Grenze wahren sollte,und natuerlich nicht ihren Buergern.Die massive illegale Zuwanderung ist ein listiger Sprengstoff ,fuer diejenigen,die die Gesellschaft sprengen wollen..ohne den Verteidungswillen der Buerger wachzurufen..Diese Faktoren der Vernichtung,kommen von Innen und von Aussen.
.
     In Griechenland besonders, wird die illegale millionenfache Zuwanderung  als ein trojanisches Pferd eingesetzt,,um das Land total kampfunfaehig zu machen,um die vorhandenen Widerstandskraefte zu paralysieren,um die frontale Ausseinandersetzung zu umgehen..das Genick zu brechen,durch die Faust dieser Mittel,die von Nachkriegsausbeutern als ideale Eroberungswege benutzt wird.....Das sogennante Griechenland ,das ab der Zeit des Todes von Ioannis Metaxas, von den britischen, und nach dem grossen Krieg ,von den amerikanischen Geheimdiensten geleitet wird,wegen seiner militaerischen Vergangenheit,konnte nicht unmittelbar,wie zum Beispiel..Vietnam..gebrochen werden.sondern nur, durch andere intelligentere Methoden..Mit Bezug auf die glaenzende Verdummung der pseudogriechischen Bevoelkerung ,begann es,eine Verstumpfungstaktik der geistigen Fertigkeiten,der,einst,Griechen,durch die Verwendung bestimmter psychotechnischer Mittel,die in die Richtung der totalen nationalen Verblendung benutzt wurden,mit dem Zweck der Untergrabung des nationales Gedaechtnisses und seine Erstickung ,durch die Ueberflutung von den nebulosen Menschheitsgedanken..Dazu wurde seit der 60er Jahre die Armee der Massenmedien eingesetzt.
..
     Diese verdammte, von Langley angestiftete Ueberfremdungsoperation einer komplexbeladenen ,entgeistigen, pseudogriechischen Bevoelkerung ,mit der parallen laufenden Vernichtung der Erziehung ,konnte diese Masse willenlos machen.In dieser grossen Stunde dieses Volk,ohne hellenische Mentalitaet und Bewusstheit,kann keine nennenswerte Widerstand leisten,weil seinen Geist schon  neutralisiert und sterilisiert ist..Aber wer und wodurch diese offene Tuer aufgemacht hatte..Diese Tuer wurde,infolge eines Verrates ,geoeffnet..der die etwaige innere Front lahmgelegt hatte..Sonst waere ein offener Krieg ein grosses Risiko..Die Methode der  inneren Untergrabung machte die einheimische Bevoelkerung kampfunwillig.Einer der Hauptverantwortlichen ist Antonis Samaras gewesen,der als Aussenminister der Regierung Mitsotakis,die Grenzen absichtlich offen liess, fuer die strafwuerdige,kriminelle albanische Unterwelt.
.
     Unter dem Mantel der Humanitaet,Samaras hatte die Grenzen niedergerrissen ,damit die Einwanderungswellen ,mit der Hilfe, auch, der politischen Haltung der nachfolgenden Regierungen,das Land ueberfluten konnten.Nochmal das sogennante rechte Lager hatte einen Verrat begangen,mit der Einwilligung der verdummten rechtsgerichteten Waehler.Die Linke hatte schon genug, viele geschichtliche Verbrecher begangen...Die von Langley angezettelte, politische Operation  war satanisch perfekt..Im Rahmen dieser Konzeption das linke Lager wurde planmaessig ins Abseits gestellt,damit das in der Endphase der Operation ,die heute alle erleben..als eine goldene Reserve eingesetzt werden kann..Als ein unbenutzter Pfeil--SYRISA-,aus dem Koecher hervorgezaubert wird...In den Operationszentralen in Langley werden die Entscheidungen von cleveren Koepfen gegen Verdummten getroffen..Aber bis wann..werden die Dummen in ihre wirklichkeitsfremde Welt weilen....Das ist eine kluge Frage.
.
     Angesichts der vorgenannten Lage,die pseudogriechische,selbstvernichtende Masse bleibt unverzeihlich stur bei ihrer Blindheit und Verwirrung.Dies gilt nicht nur fuer die..in ihren Traeumen,Linken oder fuer die vermeintlichen Rechten,sondern fuer diejenigen,die sich als Nationalisten oder Patrioten ausgeben..die auch ein Potenzial von Idiotie mit sich tragen,indem sie die illegalen Eindringlichen diskriminieren,aber nicht die wahren Urheber der jahrzehntlang laufenden Zuwanderung ,die die Tuer offenliessen..Statt die Hand der Verraeter zu schlagen, wollen in  einen sinnlosen Konflikt mit den  einzelnen Einwanderern involvieren..Diese idiotische Taktik kann nur dem illegalen Zuwanderungsstrom so helfen,dass die Fremdlingen als ..heroische Opfer repraesentiert werden..Die dummen Verfolger der einzelnen Einwanderer ,die sogennanten Nationalisten oder Patrioten..werden durch ihre Blindheit,bewusst oder unbewusst,als miese Provokateure eingesetzt,damit das System den kommenden und von allen erwarteten Volksaufstand zu manipulieren und zu ersticken..
.
     Es wird damit ein listiges Szenario eingefaedelt,das sinnlose Gewalt gegen einzelne Einwanderer vorzeichnet,mit der hinterhaeltigen Zweckmaessigkeit eine chaotische Situation entstehen zu lassen,den kleinen Mann aus der Nachbarschaft auf die Strasse zu treiben..aber in die Richtung der Verleitung der gewuenschten vom Volke Linie des Widerstandes...und  parallel damit das Weiterbestehen  der Vernichtung des Landes voranzutreiben.

     Die politische Fuehrung Europas kann nicht mehr die dramatische ,durch die Dummheit der Pseudogriechen entstandene Eskalation der Herausforderung der Einwanderungswelle bewaeltigen und versucht atemberaubend und vielseitig die ieihgeldhungrige,total unfaehige pseudogriechische Last fallen zu lassen.
.
     Aber trotzdem..die Pseudogriechen leben weiter in dem Wahn ihrer Blindheit..Die moegen einfach nicht kapieren das Ausmass ihrer Ausweglosigkeit..Aber ,wir,die Hellenen lehnen die weitere Demuetigung des Hellenentums,von der mitschuldigen Fuehrung Europas, kategorisch ab...
Und diese Demuetigung von Hellas und Hellenentum ruft uns..die ganz wenigen,uebriggebliebenen Hellenen in einen konkreten Kampf wach.
.
     Angesichts der dramatisch laufenden Entwicklungen,die ..HELLENISCHE NATIONALE SOZIALE FUNDATION..als ein kollektiv geleiteter politischer Traeger kommt wieder zu der politischen Initiative von 15 Juli 2015 zurueck..als erster Schritt ,um einen Volksautrag zu bekommen.
.
     Die Hellenische Nationale Soziale Fundation..die, aus dem Willen des Volkes kommende Legalitaet und soziale Ordnung,,respektierend..wendet an das Volk,um seine Ziele erfuellen zu koennen.
.
     Die politischen Verbrecher mussen ganz hart und exemplarisch bestraft werden..und alle Schuldige jener ,oeffentlichen Macht..rueckwirkend.. zur oeffentlichen Rechenschaft gezogen werden.

     Das heutige morsche,korrupte System der parlamentarischen Krimnineller zu stuerzen.

     Eine staatliche Form, die aus den platonischen Wertevorstellungen  und weltanschaunlichen Grundprinzipien bestehen sollte,auszurufen.

     Eine neue parteilose hellenische Staatsordnung,die von einer weisen aristokratischen Regierung  gestaltet werden sollte,zu bilden,aus politisch unbefleckten Hellenen,die niemals in den Sumpf und in das Siel des Parlametarismus versanken.

     Die Aufgabe dieser Regierung wird die Formung einer strikten,erbarmunglosen Kommission sein,die die Akten der vermeintlichen Staatsschulden ganz gruendlich ueberpruefen wird..Falls das Ergbenis der Ueberpruefungen lauten sollte,dass die oeffentlichen Schulden legal seien,dann muesste die einheimische Bevoelkerung  schonungslos schuften,bis die Schulden ausgetilgt sein werden..Selbst wenn daran die Bevoelkerung kaputtgeht oder..verreckt..als ein harte Lektion und gerechte Strafe fuer ihre falsche,gewesene Mentalitaet.

     Die neue Regierung muss als ihre,ersten Prioritaeten, die folgenden Zielsetzungen setzen...Schaffung einer starker Armee und Polizei..Schutz der Rasse  und der Nation..Wahrung der nationalen Souverenitaet..Entwicklung eines gigantischen Erziehungsprogrammes..sodass die einheimische verdummte Masse ihre geistige Verwirrung radikal ablegen kann.
.
     Es muss ein neuer korporativer Staat geschaffen werden,in dem die aristokratische Rangordnung wiederhergestellt werden kann,im Rahmen deren..nur die Wahlstimme der Sachverstaendigen gelten sollte,und nicht die demokratische ,wahnsinnige ,politische Anarchie der Wahlgleichmacherei aller.
.
     Fuer die echten Hellenen bleibt ein einziger Weg des Weiterbestehens...die Gestaltung einer sozialen Ordnung der Bildung,der Erziehung und der Macht.....Dieser Weg ist unsere Aufgabe.

                           Mετάφραση--Απόδοση στα Γερμανικά: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.