Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ
ΤΥΡΑΝΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ


    Εκ του κανόνος της διαμορφωμένης λαϊκής ψυχολογίας και όχι εκ της παντελώς αδιάφορης "προσεγγίσεως" του γράφοντος, στη σημερινή ελλαδική κοινωνία, συνάγεται ότι η χώρα, από τον Ιούλιο του 2015 διάγει περίοδο συνταγματικής εκτροπής, δηλαδή,  π ρ α ξ ι κ ο π ή μ α τ ο ς , με αρχιπραξικοπηματίες τον πρόεδρο της δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και ολόκληρη την έκνομη κυβέρνηση και με συνεργούς τους επικεφαλής της δικαιοσύνης, του στρατού και της αστυνομίας ως υποστηρίζοντες έργω και ανοχή τους κυβερνώντες οι οποίοι περιφρόνησαν λαϊκήν εντολή η οποία προέκυψε κατόπιν διεξαχθέντος δημοψηφίσματος.     Το συγκεκριμένο δημοψήφισμα προκηρύχθηκε στις 28 Ιουνίου του 2015 (ΦΕΚ Α΄ 63) και διεξήχθη μιαν εβδομάδα αργότερα, στις 5 Ιουλίου 2015, με ερώτημα αν πρέπει να γίνει αποδεκτό ή όχι, το σχέδιο συμφωνίας των τριών θεσμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) η οποία προτάθηκε στις 25 Ιουνίου. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν η απόρριψη της προτάσεως του σχεδίου συμφωνίας με ποσοστό 61,3% κάτι το οποίο ουδέποτε έγινε παραδεκτό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η οποία συνεχίζει να κυβερνά ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΩΣ την Ελλάδα.     Αλλά η πραξικοπηματική αντιμετώπιση του αποτελέσματος αυτού του δημοψηφίσματος δεν βαρύνει μόνο την συγκυβέρνηση τσίπρα - καμμένου, αλλά βαρύνει με την έργω και ανοχή και τον πρόεδρο της δημοκρατίας και τους επικεφαλής των λοιπών συνταγματικών εξουσιών οι οποίοι ανέχονται την συνεχιζόμενη, διαρκή διάπραξη, της περιφρονήσεως της λαϊκής βουλήσεως, όπως αυτή εκδηλώθηκε με το ως άνω αποτέλεσμα. 


     Έτσι, από τον Ιούλιο του 2015, με την συνενοχή του προέδρου της δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και όλων των κυβερνητικών βουλευτών αλλά και των επικεφαλής των λοιπών συνταγματικών εξουσιών, δικαστικής και εκτελεστικής, διαπράττεται ένα διαρκές κακούργημα εσχάτης προδοσίας δια της παραβιάσεως της λαϊκής βουλήσεως, όπως ορίζεται από το ισχύον σύνταγμα, εμπίπτον στην ισχύουσα ακροτελεύτια διάταξη [άρθρο 120] του συντάγματος:

«Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.

3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία


     Κατόπιν όλων αυτών, η σημερινή ηγεσία της χώρας η οποία, επιπλέον ενέχεται και για την πλήρη εξαθλίωση των πολιτών της, κρινομένη ως  α ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή,   τουτέστιν,  π ρ α ξ ι κ ο π η μ α τ ι κ ή,   από το ίδιο το σύνταγμα, υπογραμμίζει την, με  κ ά θ ε   μ έ σ ο ν,  υποχρέωση των πολιτών να την ανατρέψουν. Και η διατύπωση "με κάθε μέσον", ουδόλως αποκλείει την άσκηση οιασδήποτε μορφής βίας, ακόμη και ένοπλης, σύμφωνα με την επακριβή ερμηνεία της διατυπώσεως του συνταγματικού ακροτελεύτιου άρθρου. Άλλωστε, δια της βίας και δη  της ένοπλης και το παρόν κτηνώδες καθεστώς επικρατεί επί των πολιτών του των οποίων κάθε αντίδραση καταστέλλεται αιματηρά δια των καθεστωτικών πραιτωριανών της δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας.      Και φθάσαμε σε σημείο ουδείς "εφαπτόμενος" με την κοινωνική πραγματικότητα της σημερινής χώρας να μπορεί να αμφισβητήσει ότι, κατά κανόνα, στις συνειδήσεις των πολιτών αυτής της χώρας, η "φαβέλα" του κοινοβουλίου αποτελεί ένα προδοτικό σύμφυρμα εθνικών μειοδοτών αξίων κρεμάλας, είναι δε χαρακτηριστικό ότι κατά την στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές ένας εκ των βουλευτών εντός του κοινοβουλίου, ο Γιώργος Κασαπίδης αποκάλεσε «προδότες»  και «μειοδότες» τους κυβερνητικούς βουλευτές και μίλησε για «εσχάτη προδοσία».     Ούτω πως έχουν τα πράγματα στη σημερινή, façon de parler, αποκαλουμένη "Ελλάδα" και, στην πραγματικότητα, τριτοκοσμική γεωγραφική έκταση άνευ εθνισμού δίκην "μαρμίτας" εις την οποία πλεονάζουν σπέρματα βαρβάρων καθιστώντας τους ελάχιστους Έλληνες μουσειακά δείγματα.      Μακράν εμού η οιαδήποτε πρόθεση υποταγής προς τα κελεύσματα του ισχύοντος δημοκρατικού "συντάγματος" και η προστασία της "ξέκωλλης" δημοκρατίας. Συνεπώς, μου είναι παντελώς αδιάφορο αν κάποιοι ξεσηκωθούν, όπως τους παρακινεί το ακροτελεύτιο άρθρο του ισχύοντος "συντάγματος"  για να προστατεύσουν το σημερινό δημοκρατικό καθεστώς ή όχι. Τουναντίον, ως Έλληνας, ουδεμία διάθεση περί της προστασίας αυτού του ελεεινού καθεστώτος διαθέτω. Όμως για τους μητραλοίες δημοκράτες το δίλημμα είναι πνιγηρό και ο δρόμος της προστασίας αυτού που οι ίδιοι θεωρούν ως "πολίτευμά" τους διέρχεται δια της βίαιης ανατροπής των κυβερνώντων τους οποίους οι ίδιοι εξέλεξαν και οι οποίοι κυβερνώντες αποδεικνύονται τύραννοι, επαληθεύοντας, για μία ακόμη φορά, τον μεγάλο Πλάτωνα και το 8ο βιβλίο της Πολιτείας του: «Ουκ εξ άλλης πολιτείας τυραννίς καθίσταται ή εκ δημοκρατίας».     Ο μέγας σύμμαχος ημών των Ελλήνων, ο χρόνος, μας απαλλάσσει από κάθε υποχρέωση εμπλοκής σε συνωμοσιακές και ανατρεπτικές βαναυσίες που αποτελούν ταπεινά καθήκοντα των ανελληνίστων δημοκρατών. Ποσώς μας ενδιαφέρει ποιος θα ανατρέψει ποιον και ποιος θα εκτελέσει ποιον, κάτι το οποίο, έτσι κι αλλιώς, αποτελεί "μονόδρομο"  για τους επήλυδες ελληνόφωνος ή, ορθότερα, ελεεινόφωνους.     Εμείς οι ολίγιστοι Έλληνες ας απολαύσουμε από την περιωπή του φυλετικού μας "θεωρείου", τα υπό αναπόφευκτη διαδοχή ικριώματα, την επικείμενη αλληλοσφαγή των αχρείων δημοκρατών και, δη, άνευ καταβολής φόρου ...δημοσίων θεαμάτων, ενασχολούμενοι με τα δικά μας αγαθά και ωραία, απολαμβάνοντες τους Μπαρμπαρούσηδες να κρύπτονται "από χωρίου εις χωρίον" και τους Κασαπίδηδες να "λιθοβολούνται" υπό των ομοίων τους ως διατυπώνοντες τα αυτονόητα. 
     Έρχονται ωραίες στιγμές και οι αυτόχειρες κοινοβουλευτικοί μονομάχοι θα μας προσφέρουν στην δημοκρατικήν αρένα υπέροχες σκηνές αιματηρότατης "εικαστικότητος" με, βεβαία, σκηνή "finale" τον αυτοαφανισμό τους. Ας τις χαρούμε με ανυπόκριτην ηροστράτεια απόλαυση, έχοντες κατά νου ότι το πεπρωμένο, επί αιώνες, δικαιώνει μαθηματικώς τον Πλάτωνα και το 8ο βιβλίο της "Πολιτείας" του,Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης
τ.6977764737

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.